Aktuality

30 let RUBIKON Centra: Rok 2001

Naše organizace urazila od svého založení v roce 1994 dlouhou cestu, vyznačenou řadou úspěchů, milníků či zlomových bodů. Pojďte si těch 30 let s námi projít!

V roce 2001 jsme stáli na křižovatce. Cíle, kvůli kterému byla dobrovolnická inciativa založena, se podařilo dosáhnout. Vznikla Probační a mediační služba a řada lidí z tehdejšího SPJ odešla pracovat do této nové státní instituce.

V této době na scénu přichází náš dlouholetý partner a podporovatel – švýcarské sdružení VEBO (Verein zur Entwicklung der Bewährungshilfe in Osteuropa), které založili členové Probační služby Kantonu Curych, aby podpořili rozvoj probace v zemích východní Evropy. Přesvědčili Dášu Doubravovou a Lenku Ouředníčkovou, že je důležité nastavený proces změny české trestní justice nadále podporovat z pozice nestátního sektoru. VEBO svými odbornými znalostmi a zkušenostmi i finančními prostředky podpořilo transformaci SPJ z dobrovolnické iniciativy v profesionální neziskovou organizaci. Podpora švýcarského sdružení se neomezovala pouze na počáteční kapitál ve výši 600 000 franků, ale zahrnovala také koučink zaměstnanců v manažerských a odborných dovednostech.

Spolupráce s VEBO pokračovala dále ještě mnoho let. Díky švýcarskému know-how vznikly některé naše klíčové služby, jako Učební program – mladiství, probační program PUNKT rodina, Motivační program Získej zaměstnání, Sanace dluhů či sociální firma Rubikon Centrum Servis.

Nebýt VEBO, bez nadsázky bychom se nestali tím, čím jsme dnes. Děkujeme našim švýcarským kolegům a kolegyním, a zejména tehdejšímu členovi představenstva VEBO Peteru Gründlerovi, který byl vždy nejen naším spolupracovníkem a partnerem, ale také osobním přítelem.