Aktuality

30 let RUBIKON Centra: Rok 2009

Naše organizace urazila od svého založení v roce 1994 dlouhou cestu, vyznačenou řadou úspěchů, milníků či zlomových bodů. Pojďte si těch 30 let s námi projít!

V roce 2009 jsme získali evropské ocenění Crystal Scales of Justice – Křišťálové váhy spravedlnosti za Romský mentoring.

O 5 let dříve, v roce 2004 jsme na základě know-how Dánské probační služby vytvořili a pilotovali mentoring pro romské klienty a klientky Probační a mediační služby, abychom je podpořili při vykonávání alternativních trestů a opatření. Oslovili jsme a vyškolili laiky přímo z komunity, aktivní Romy a Romky, kteří pracovali v terénu, propojovali klienty a klientky s PMS a poskytovateli odborných služeb v regionu, podporovali je v konkrétních, praktických krocích a úkolech, v komunikaci s úřady a institucemi a pomáhali jim s při překonávání problémů, které s výkonem alternativního trestu souvisejí – s hledáním zaměstnání, bydlení, s řešením zadluženosti a exekucí, hospodařením s penězi apod. Romští mentoři a mentorky díky své sounáležitosti a kulturní blízkosti s romskou komunitou dokázali získat důvěru klientů a klientek, efektivně jim vysvětlit povinnosti vyplývající z alternativního trestu/opatření a motivovat je k jejich splnění, působili jako pozitivní vzor.

Za 15 let realizace Romského mentoringu jsme vyškolili 167 mentorů a mentorek, kteří poskytli podporu více než 2700 klientům a klientkám a spolupracovali s celkem 33 středisky PMS v 10 krajích ČR.  Účinnost Romského mentoringu potvrdil v r. 2014 rozsáhlý průzkum Demografického informačního centra. Podrobněji viz Česká kriminologie 2/2016.

V roce 2021 převzalo know-how Romského mentoringu chorvatské ministerstvo spravedlnosti. Naplno využilo jeho největší potenciál – být komunikačním mostem mezi Romy a institucemi. Romský mentoring nyní propojuje vyloučené romské osady v Mezimuřské župě se všemi potřebnými službami. A my se stále nevzdáváme naděje, že tuto ověřenou a dobře evaluovanou službu jednou převezme i český justiční systém.

Děkujeme všem báječným romským mentorům a mentorkám, kteří odhodlaně pomáhali lidem ze své komunity vykonat alternativní tresty, a všem probačním pracovníkům a pracovnicím, kteří se do spolupráce s nimi zapojili!