Aktuality

Schválené změny v exekucích

👉 7. července schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky změny v oblasti exekucí, které usnadní život (nejen) lidem s trestní minulostí.
Hlavní body novely:
1. Zastavování marných exekucí. Od roku 2023 se budou zastavovat exekuce starší dvanácti let a u exekucí starších šesti let bude muset věřitel zaplatit zálohu, aby exekuce pokračovala. Pozor! Jedná se jen o exekuce, na které se nic nevymohlo!
2. V exekuci se bude nejprve splácet jistina dluhu a až poté příslušenství (úroky, smluvní pokuty apod.). Mělo by to vést k rychlejšímu splácení dluhu v exekuci a k postupnému splacení i těch dluhů, kde příslušenství roste rychle a splátky jsou malé.
3. U mobiliárních exekucí se může dlužník s exekutorem dohodnout na splátkách, aby mu nebyly odvezeny věci. Neformálně to fungovalo už nyní, novela zavádí maximální výši splátky a určení pořadí mobiliárních exekucí.
4. Budou zrušeny exekuce s jistinou do 1500 Kč, na které se nic nevymohlo. Jak bude celý proces probíhat ještě nevíme. Začít by to mělo v roce 2022.
5. Od ledna 2022 budou mít dlužníci s dluhy vůči státu možnost do půl roku zaplatit jistinu a 750 Kč a zbytek jim bude odpuštěn (Milostivé léto).
6. Do exekutorského spisu bude umožněno jednou za rok nahlédnout tak, že ho exekutor zašle dlužníkovi na žádost elektronicky.
Nepolevujeme, čeká nás další práce! Má smysl se snažit.
🍀
Více zde:
https://aoov.cz/aktuality/asociace-vita-zasadni-zmeny-tykajici-se-exekucniho-radu/?fbclid=IwAR1vnYYzLE6Opv2LV95ps4GrYtCVfMlMuCynYq0L-RccCwC1rDLeHco8JOU