Aktuality

AOOV pomohla prosadit zvýšení sociálního kapesného pro odsouzené!

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) připomínkovala novelu zákona o výkonu trestu odnětí svobody, kterou minulý týden schválila vláda, a pomohla tak mj. prosadit zvýšení sociálního kapesného.
Oproti původnímu návrhu došlo ke zvýšení sociálního kapesného ze 100 na 150 Kč. Sociální kapesné vhodně reflektuje situaci ve věznicích po 1. 1. 2022, kdy se část odsouzených (především starobní a invalidní důchodci) dostala do výrazně horšího postavení oproti odsouzeným, kteří mohou být pracovně zařazeni. Novela nastavuje pravidla, aby měl nárok na sociální kapesné každý odsouzený, který neodmítl práci. Narovnává tak velmi vážnou situaci lidí bez jakéhokoliv příjmu, kteří jsou nezaviněně pracovně nezařazeni. AOOV navrhovala zvýšit tuto částku na 300 Kč.  Ale i zvýšení na 150 Kč je posunem k lepšímu, neboť částka se nezměnila již 28 let. Ceny však za tu dobu vzrostly minimálně trojnásobně a u některých potravin, léčiv a hygienických potřeb i více než desetinásobně.

Podívejte se, jak tuto situaci komentuje Pavla Aschermannová, právnička RUBIKON Centra a garantka pracovní skupiny AOOV Dluhy, v reportáži TV Nova.

Více informací o tématu si přečtěte v tiskové zprávě AOOV.