Aktuality

Asociace organizací v oblasti vězeňství zřídila Linku spolupráce.

Praha 23. 4. 2020 – Asociace organizací v oblastí vězeňství (AOOV) přes své členské organizace provozuje každé pondělí a středu Linku spolupráce určenou především pracovníkům věznic, kteří připravují vězněné osoby na propuštění.

V současnosti je v ČR uvězněno téměř 21 000 osob, které jsou průběžně propouštěny na svobodu, ať už z důvodu vykonání celého trestu nebo na základě rozhodnutí soudu o podmíněném propuštění. Dle dostupných dat z předchozích let musíme být připraveni na propuštění minimálně 900 lidí měsíčně. V současné době, kdy většina služeb pomoci lidem po propuštění je z důvodu  bezpečnostních opatření omezena a vzhledem ke skutečnosti, že osoby po výstupu z vězení nemají často přístup k počítači či nevlastní telefon, je pro ně pomoc při návratu do společnosti de facto nedostupná.

Linka spolupráce je zřízena primárně pro odborné pracovníky věznic, kteří připravují odsouzené na propuštění. Jejím cílem je zprostředkovávat aktuální informace o reálných možnostech systému pomoci v jednotlivých regionech v době nouzového stavu, kdy se nabídka pomoci průběžně mění a přizpůsobuje opatřením krizového štábu. Linka poskytuje jednoduše dostupné a průběžně doplňované informace o aktuálních možnostech pomoci ve vybraných krajích a informuje o inovovaných nabídkách služeb vybraných organizací. Linka spolupráce tedy může být významným komunikačním prostředkem pro koordinaci pomoci lidem opouštějícím věznice.

AOOV zároveň zdůrazňuje, že i v době pandemie je potřeba věnovat pozornost zajištění pomoci zejména pro osoby čerstvě po výkonu trestu odnětí svobody. Často totiž opouštějí vězení bez stabilního zázemí na svobodě a hrozí jim, že zůstanou bez přístřeší a zajištění základních životních potřeb. Podpora v prvních krocích na svobodě je tak samozřejmě nejen prevencí ochrany jejich zdraví a zdraví společnosti, ale i prevencí rizika další trestné činnosti, kterou generuje extrémní materiální nouze a absence v reálném čase dostupných legálních možností řešení.

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) je dobrovolné seskupení organizací a odborníků, kteří vzájemně sdílejí své znalosti i zkušenosti. Společně usilují o progresivní změny v oblasti integrace trestaných osob do společnosti a obnovy trestným činem narušených vztahů. Účelem asociace je propojování různých aktérů v oblasti vězeňství a trestní justice a přispívání k systémovým změnám v oblasti naplňování trestní spravedlnosti. Cílem asociace je spoluvytváření systému, který zohledňuje zájmy a potřeby trestaných osob, obětí i celé společnosti.

 

Kontaktní osoba pro média:

Mgr. Michaela Klementová, tajemnice AOOV

Email: [email protected]

 

Členové AOOV:

Český helsinský výbor

DP WORK

Institut pro restorativní justici

LIGHTHOUSE spolek

Mezinárodní vězeňské společenství

Nová šance, z.s.

Romodrom o.p.s.

RUBIKON Centrum, z.ú.

Společnost Podané ruce o.p.s.

ŠANCE P.R.O.

VOLONTÉ CZECH