Aktuality

Jana: Štěstí je strašně křehký

Studie ukazují, že ženy nejčastěji páchají majetkovou trestnou činnost, která souvisí s materiální deprivací a celkovou marginalizací. Vzrůstající míra chudoby a marginalizace začíná být v posledních letech značně feminizována a dopadá ve větší míře na ženy, které se pak nemohou adekvátně postarat o své děti a končí ve výkonu trestu odnětí svobody.

Paní Jana by si podle svých slov ještě před 15 lety nedovedla představit, že někdy skončí ve vězení. Byla vdaná, měla dvě děti, dvě práce, studovala dálkově vysokou školu. Byla zvyklá všechno zvládat, očekávalo se to od ní. Když v jejím životě nastal zvrat, dlouho si nepřipouštěla problémy, neřekla si o pomoc, vršila špatná rozhodnutí a myslela si, že to zvládne, tak jako vždy. Ale nezvládla. Její příběh ukazuje, jak snadno se ze „slušného člověka“ může stát „pachatel“. A že člověk, který udělal chybu a zaplatil za ni, si nezaslouží odsouzení, ale šanci.

Janin příběh si přečtěte ZDE.

Projekt Bangkok Rules v ČR je realizován RUBIKON Centrem ve spolupráci s norskou nevládní organizací Culture Break Borders a je financován z Fondů EHP a Norska v rámci finančního mechanismu Norské fondy 2014 – 2021.