Aktuality

Konference Restart života: Tréninkové zaměstnání

Ve čtvrtek 24. 2. se na Novotného lávce v Praze uskutečnila konference Restart života: Tréninkové zaměstnávání. Konferenci uspořádala Česká asociací streetwork, z.s., a Restart Shop v rámci nové platformy PLATZ, která sdružuje poskytovatele tréninkového zaměstnání. Kromě organizátorů akce a RUBIKON Centra se zúčastnili zástupci organizací Přestupní stanice, Bistro Střecha, Pragulic, FIXPOINT, Magdalena o.p.s.Tripitaka, z.s.

Naši zkušenost na konferenci představili Hana Kramlová, Kateřina Jirová a klient Pavel.

RUBIKON Centrum poskytuje tréninková místa pro lidi s trestní minulostí, kteří ještě nejsou po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody připraveni na vstup na volný trh práce. Bariéry, které jim v tom brání, jsou nejčastěji dlouhodobá nezaměstnanost, minimální nebo neaktuální pracovní zkušenosti, nedostatečné vzdělání, nízké sebevědomí, výkyvy motivace, celková životní nestabilita, zdravotní problémy či záznam v trestním rejstříku. Účelem tréninku je naučit je v bezpečném prostředí fungovat v běžném zaměstnání. Součástí tréninku je rozvoj, podpora a stabilizace i v dalších oblastech života klienta (dluhy, vztahy, závislosti ad.).

V letech 2012-2021 prošlo tréninkovými místy v Rubikon Centru 154 osob (72 žen a 82 mužů).

Klientům nabízíme tyto pozice:

  • Provozní asistent/ka (administrativa, úklid) v místech působení organizace (Praha, Kladno, Ostrava, Karlovarský kraj)
  • Pomocný zahradník/ice a údržba v Komunitním centru a zahradě Kotlaska v Praze
  • Údržba venkovních prostor a zeleně v Chodově (v Karlovarském kraji)