Aktuality

Linka spolupráce pro pracovníky věznic

🙌 Spolu s kolegy z Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) jsme dnes spustili Linku spolupráce ve 12 krajích! 🙌

Linka spolupráce byla zřízena pro pracovníky věznic, kteří připravují odsouzené na propuštění. Jaké informace jim budeme po dobu nouzového stavu poskytovat?
🤜 o zdrojích pomoci pro danou cílovou skupinu v regionu
🤜 o možnostech a kapacitách ubytovacích služeb v regionu
🤜 o aktuálním fungování úřadů, zejména ÚP a sociálních kurátorů
🤜 o telefonické i elektronické komunikaci s úřady, včetně podání žádostí prostřednictvím datové schránky pro vězněné osoby
🤜 o službách postpenitenciární péče
🤜 o zdrojích sociálně materiální pomoci v daném regionu