Aktuality

Na našem hlase záleží: seminář pro odborníky a workshop pro RUBIKON Centrum

V rámci projektu „Na našem hase záleží: zapojení lidí s trestní minulostí do systémových změn“ děláme další kroky k tomu, aby byl hlas lidí s trestní minulostí slyšet!

Johan Lothe, ředitel norské partnerské organizace Wayback, přiletěl do Prahy, aby se podělil o zkušenosti z prosazování systémových změn lidmi, kteří systém justice a vězeňství znají z „druhé strany“. V pondělí 20. 6. proběhl úvodní seminář pro odborníky z veřejné i neziskové sféry s názvem „Proč je důležité zapojovat lidi s žitou zkušeností z výkonu trestu do tvorby veřejných politik?“. Zúčastnili se zástupci Probační a mediační služby, otevřené Věznice Jiřice, Úřadu vlády ČR, organizací Sananim, Progressive o.p.s., Romodrom, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové i partnera projektu Asociace organizací v oblasti vězeňství.

Úterní workshop s norským partnerem byl věnován zaměstnancům RUBIKON Centra – těm s trestní minulostí i těm bez ní. Společně jsme přemýšleli, jak více a lépe zapojovat kolegy a další lidi s žitou zkušeností do aktivit, procesů a rozvoje naší organizace.

Obě akce se uskutečnily v našem Komunitním centru a zahradě Kotlaska. Seminář byl součástí doprovodného programu Yellow Ribbon Run 2022, charitativně sportovní akce, jejímž cílem je poukázat na důležitost integrace lidí s trestní minulostí.

Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

https://www.activecitizensfund.cz/     https://eeagrants.org/   https://osf.cz/https://www.vdv.cz/     https://www.skautskyinstitut.cz/

#sodvahou