Aktuality

Na pobočce RUBIKON Centra v Chodově je kontaktní centrum pro online setkávání blízkých s odsouzenými

Rodina a blízcí budou moci navštívit odsouzené online a zůstat tak v častějším kontaktu

Generální ředitelství vězeňské služby (GŘ VS ČR) ve spolupráci s Asociací organizací v oblasti vězeňství (AOOV) zahajují projekt pro online setkávání odsouzených a jejich blízkých. Ti se budou moci nyní setkávat online v rámci nově zřízených kontaktní center. Jako členská organizace AOOV otevírá RUBIKON Centrum jedno z těchto center na své pobočce v Chodově. Centra budou sloužit pro zprostředkování online návštěv pro osoby blízké, které z nejrůznějších důvodů, ať už finančních, časových či epidemiologických, za svými příbuznými nemohou jezdit přímo do věznic. V určených hodinách sem mohou přijít příbuzní či blízcí lidí ve výkonu trestu a setkat se s nimi prostřednictvím online hovoru.  Online návštěvy budou vhodné např. pro lidi, kteří jsou např. umístěni daleko od domova a pro jejichž blízké je častá návštěva nemožná, nebo pro ty, kteří z důvodu nemoci nemohou cestovat.

Provozní doba a kontakty kontaktního místa RUBIKON Centrum

Kontaktní centrum bude pro zájemce o online návštěvu osob ve výkonu trestu otevřeno každé úterý od 13 do 17 hodin na adrese Vítězná 624, 357 35 Chodov. Kontaktovat můžete Milana Roháče, [email protected]; tel. 734 590 941.

Právě udržení a posílení rodinných vazeb odsouzených je jedním z předpokladů pro plynulé začlenění do civilní společnosti po propuštění z výkonu trestu. Snahou AOOV je zlepšení práce s  odsouzenými před výstupem z vězení a po propuštění na svobodu. Napomoci by mělo právě i zjednodušení návštěv pro lidi ve výkonu trestu formou online setkání.