Aktuality

Nizozemská mise projektu Together for Systemic Change in Criminal Justice

Další zastávkou série mezinárodních setkání partnerských organizací zapojených do projektu Together for Systemic Change in Criminal Justice bylo město Utrecht. Organizace Restorative Justice Nederland zde 16. – 18. května hostila partnery z Criminal Justice Alliance (UK) a Konzultačného a informačného centra Edukos (SK). Pochopitelně nechybělo ani RUBIKON Centrum zastoupené silnou sestavou Lenka Ouředníčková, Gabriela Hendlová, Jana Smiggels Kavková a Alžběta Majerová, posílenou o Kateřinu Vojkůvkovou z Probační a mediační služby.

Účelem projektových setkání je sdílet dobrou praxi jednotlivých zemí a podpořit tak systémové změny v trestní justici. V tomto směru pak program připravený vizionářskou nizozemskou organizací více než naplnil veškerá očekávání.

Účastníci měli například možnost v Utrechtu navštívit věznici PI Nieuwegein. Její zaměstnanci berou svou práci s klienty jako poslání a logo věznice zobrazuje klikatou cestu na svobodu z vězeňských zdí. Dalším bodem inspirujícího programu byly dva domy určené pro lidi, kteří opouštějí vězení, spravované neziskovou organizací Exodus Nederland. Návštěvníky nadchl způsob, jakým zde pracují se svobodou a odpovědností jejich obyvatel. Oba domy stojí přímo v městské zástavbě, jsou součástí komunity. Stejně tak je Exodus součástí koordinované sítě organizací, o kterou pečuje manažer – jeden z odborných zaměstnanců věznice.

Vyvrcholením projektu financovaného z programu Erasmus+ bude závěrečná návštěva všech partnerských organizací v Praze spojená s představením projektových výstupů na konferenci Zkušenosti a inovace v trestní justici a vězeňství 30. srpna v Impact Hub na Smíchově.