Aktuality

Norská inspirace projektů RUBIKON Centra

Na konci března RUBIKON Centrum opět navštívil Johan Lothe, ředitel norské nadace Wayback. Wayback je organizace složená výhradně ze zaměstnanců a zaměstnankyň s trestní minulostí, jádrem jejich klientské práce je mentoring, ale jsou aktivní i v oblasti prosazování systémových změn.  Proto je Wayback klíčovým partnerem 2 našich důležitých projektů – S mentorem přes RubikonNa našem hlase záleží.
Ve čtvrtek 30. 3. vedl Johan Lothe workshop projektu S mentorem přes Rubikon pro mentory*ky a poradce*kyně RUBIKON Centra v našem Komunitním centru a zahradě Kotlaska. Společně hledali odpovědi, jak zvýšit šanci návazné spolupráce s klienty po propuštění z věznice, jak zapojovat mentory do volnočasových aktivit klientů, jak pracovat s traumatickými zážitky klientů, jak pracovat s kapacitami poradců a mentorů a jak nastavit tempo a spolupráce s klientem.
Druhý den si Johana „ukradl“ tým projektu Na našem hlase záleží, aby s ním řešil, jak nejlépe využít žitou zkušenost našich kolegů a kolegyň k rozvoji organizace a prosazování systémových změn.

 

Projekt S mentorem přes Rubikon: Realizace programu Mentoring je podpořen grantem z Norska.

http://www.norskefondy.cz/  https://eeagrants.org/

Projekt Na našem hlase záleží: Zapojení lidí s trestní minulostí do systémových změn ve vězeňství podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

https://www.activecitizensfund.cz/     https://eeagrants.org/   https://osf.cz/https://www.vdv.cz/     https://www.skautskyinstitut.cz/

#sodvahou