Aktuality

Ode dneška na webu RUBIKON Centra pomáhá chatbot

Na webu RUBIKON Centra nově najdete virtuální podporu prostřednictvím chatbota. Je určen pro lidi s trestní minulostí nebo pro příbuzné, partnery či blízké odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody. Chatbota pro nás vytvořila společnost NOVATOBOT.

Pro lidi s trestní minulostí má náš chatbot dva druhy informací. První jsou pro klienty, kteří hledají zaměstnání nebo řeší dluhovou situaci. Těmto zájemcům o službu poskytne chatbot kontakty na jednotlivé pobočky. Dále nabízí návody, jak řešit životní situace, s nimiž se podle našich zkušeností klienti nejčastěji potýkají. Jedná se o založení živnosti, co dělat pro navrácení řidičského oprávnění a postup výmazu záznamů z rejstříku trestů.

Druhá část chatbota je věnována partnerům, příbuzným nebo dalším osobám blízkým lidí, kteří byli odsouzeni k výkonu trestu odnětí svobody. Poradí jim, jak situaci zvládnout a jak být oporou blízkým při nástupu do vězení, před propuštěním i na svobodě. Předá jim kontakt na naši kolegyni, která má podporu rodin odsouzených na starost.