Aktuality

Osvětový spot v České televizi: #BYDLENÍ

V České televizi běží od 23. 10. do 5. 11. náš spot upozorňující na výzvy, kterým čelí (nejen) ženy propuštěné z výkonu trestu při svém návratu do společnosti. Naplnění životní změny je vždy v rukou člověka samotného, ale překážky na cestě jsou často tak velké, že to nestačí. Bez podpory a pomoci i velmi motivovaní lidé selhávají a vrací se zpět do vězení.

Možná největší překážkou integrace po propuštění z vězení je chybějící bydlení. Přitom právě bydlení je základem pro řešení dalších rizikových oblastí – od docházení na pracovní pohovory a následně do práce po obnovení vztahů s dětmi. Kromě toho a základního pocitu bezpečí dává vlastní bydlení lidem po propuštění pocit, že někam patří, že mají své zázemí a soukromí. Klienti*ky bez podpory rodiny opouštějí věznice s minimálním nebo žádným rozpočtem a na důstojné bydlení sami nedosáhnou. Prostředí ubytoven je přinejlepším demotivující a při nejhorším vede přímo k relapsu a recidivě. Řešením pro naše klienty*ky je služba zabydlování podle principů Housing First. Bydlení se stává prvním krokem ke stabilizaci životní situace. Klientovi*ce je poskytnut do nájmu standardní byt a spolu s ním i intenzivní, flexibilní a individualizované poradenství. Byty k pronájmu získáváme díky spolupráci s vlastníky z řad obcí, městských částí i soukromých majitelů, kterým zároveň poskytujeme servis spojený s pronájmem a ručíme za včasné placení nájmu i za stav nemovitosti.

Paní Blanka navázala spolupráci s naší poradkyní přímo ve vězení. K trestu odnětí svobody byla odsouzena za trestnou činnost spojenou s užíváním drog. Je z malého města a v mládí se chytla špatné party. Nejprve společně s poradkyní zmapovaly Blančiny dluhy a připravovaly její pracovní profil pro hledání zaměstnání. Hlavní Blančinou starostí však bylo, že neměla po propuštění kam jít. Ke své rodině se vrátit nemohla a z vězení se ubytování shání jen velmi obtížně. Naštěstí jsme mohli Blanku zařadit do projektu Šance na bydlení, který stojí na principech Housing First. Klientku ještě ve věznici navštívil klíčový pracovník pro bydlení a vypracoval s ní vstupní dotazník. Bezprostředně po svém propuštění se tak mohla nastěhovat přímo do bytu v Praze, který byl pro ni připraven. Pomohli jsme ji se zařízením bytu i se samotným nastěhováním. Blančinu radost jde jen stěží pospat – vždyť je to vůbec poprvé v jejím životě, kdy bydlí ve svém vlastním bytě! S placením nájmu nejprve pomohly dávky hmotné nouze a státní sociální podpory. Nyní už má Blanka stabilní zaměstnání, splácí své dluhy, zvelebuje si svůj byt a buduje si vztahy s novými sousedy.

Dejme šanci lidem s trestní minulostí!

————————————————————————————————————————————–

Spot vznikl v rámci projektu Naplnění Bangkok Rules v ČR, který je podpořen grantem z Norska prostřednictvím Norských fondů.

#bangkokrules #bangkockapravidla #zenyavezeni

#fondyEHP #norskefondy #programlidskaprava

www.zenyavezeni.cz   www.eeagrants.cz