Aktuality

Osvětový spot v České televizi: #DLUHY

V České televizi běží od 23. 10. do 5. 11. náš spot upozorňující na výzvy, kterým čelí (nejen) ženy propuštěné z výkonu trestu při svém návratu do společnosti. Naplnění životní změny je vždy v rukou člověka samotného, ale překážky na cestě jsou často tak velké, že to nestačí. Bez podpory a pomoci i velmi motivovaní lidé selhávají a vrací se zpět do vězení.

Více než 80 % odsouzených již do výkonu trestu přichází s dluhy a jejich zadlužení se pobytem ve vězení ještě prohloubí. I když jsou jim prováděny srážky z odměn za práci, nejsou ve většině případů z výdělků ve věznici schopni své dluhy účinně splácet. Do života po propuštění tedy vstupují, mimo všech ostatních obtíží, i s balíkem dluhů, které už zpravidla jsou vymáhány exekutory. Náš typický klient má výši dluhů 500 000 Kč, dluží nebankovním institucím, za pokuty, energie a také státu. Člověk s několika exekucemi si problematicky hledá práci i bydlení. Jak uvádějí naši klienti a klientky, exekuce jsou pro zaměstnavatele i pronajímatele bytů často větší překážkou než záznam v rejstříku trestů.

V RUBIKON Centru řešíme zadluženost našich klientů*ek již bezmála 20 let, máme zkušený a profesionální tým poradců*kyň, umíme podávat úspěšné návrhy na oddlužení a spolupracujeme s insolvenčními správci.

Paní Radana navázala spolupráci s RUBIKON Centrem ještě ve věznici, kde před propuštěním s poradkyní dluhy zmapovaly a domluvily se na postupu, jak řešit Radaninu předluženost. Z drogové minulosti klientce zůstaly dluhy především u dopravních podniků, na zdravotním pojištění a několik nebankovních úvěrů. Důležité bylo určit pořadí kroků, jak dluhy uhradit co nejrychleji a nejefektivněji. Radana si totiž na svobodě našla přítele a chtěla do nového vztahu vykročit s čistým štítem. Klientka využila částečně institut Milostivého léta a splatila dluhy na zdravotním pojištění. Část exekucí u dopravních podniků se podařilo zastavit v rámci zastavování bagatelních exekucí a se zbytkem se rozhodla pro oddlužení. Oddlužena bude za tři roky, protože se jí zřejmě podaří splatit 60 % dluhů. Oproti pocitu, se kterým Radana do spolupráce s poradkyní vstupovala, nastala obrovská změna. Na začátku měla strach, že je její situace bezvýchodná, že bude dluhy splácet mnoho let, děsila ji návštěva exekutora, nemohla mít bankovní účet, takže ještě hůře hledala práci. Bála se, že to nemůže nikdy zvládnout. Teď se jí velmi ulevilo, vidí, že má šanci se dluhů zbavit, může bez obav legálně pracovat, zřídit si účet v bance a soustředit se na doléčení své závislosti. A na vztah s novým přítelem.

Dejme šanci lidem s trestní minulostí!

————————————————————————————————————————————–

Spot vznikl v rámci projektu Naplnění Bangkok Rules v ČR, který je podpořen grantem z Norska prostřednictvím Norských fondů.

#bangkokrules #bangkockapravidla #zenyavezeni

#fondyEHP #norskefondy #programlidskaprava

www.zenyavezeni.cz   www.eeagrants.cz