Aktuality

Osvětový spot v České televizi: #RODINA

V České televizi běží od 23. 10. do 5. 11. náš spot upozorňující na výzvy, kterým čelí (nejen) ženy propuštěné z výkonu trestu při svém návratu do společnosti. Naplnění životní změny je vždy v rukou člověka samotného, ale překážky na cestě jsou často tak velké, že to nestačí. Bez podpory a pomoci i velmi motivovaní lidé selhávají a vrací se zpět do vězení.

Nefunkční, rozbité rodinné či partnerské vztahy a s tím související chybějící podpora jsou pro lidi propuštěné z výkonu trestu velkým hendikepem. Na druhou stranu právě kvalitní partnerský vztah, důvěra rodinných příslušníků a blízkých a potřeba postarat se o své potomky patří mezi výzkumníky nejčastěji zmiňované faktory desistence, tedy opuštění kriminální kariéry. Faktory, které jsou motivací k dosažení životní změny a k jejímu udržení. Zejména odhodlání pečovat o své děti vede k uvědomění si nutnosti přijmout odpovědnost, děti finančně zajistit, vychovávat a být jim pozitivním vzorem.

V praxi našeho poradenství přicházejí klienti a klientky se zakázkami na obnovení sociálních kontaktů a rodinných vztahů obvykle až v době, kdy k poradci*kyni získají důvěru. Přitom se jedná o minimálně stejně důležitá témata, jako je bydlení, zaměstnání či dluhy. Vzájemná provázanost rizikových témat nás přesvědčuje o správnosti poskytovat komplexní podporu, zaměřenou na všechny klíčové oblasti života po propuštění.

Paní Tereza měla v mnoha ohledech štěstí. O kontakt se svojí nezletilou dcerou ve výkonu trestu nepřišla, mohla být s ní na oddíle pro matky s dětmi ve Věznici Světlá nad Sázavou. Starší dcera byla svěřena do péče babičky – matky svého otce. S otcem obou dcer se naše klientka nestýká. Zásadním krokem k zajištění podmínek pro výchovu malé dcerky a k případnému získání i druhé dcery zpět do péče bylo stabilní a důstojné bydlení. Proto paní Tereza ještě ve věznici kontaktovala naši odbornou poradkyni, která následně připojila i klíčového pracovníka pro bydlení. A opět měla Tereza štěstí. Díky projektu Šance na bydlení šla po svém propuštění společně se svou dcerou přímo do připraveného bytu. Nyní Tereza s podporou své poradkyně i klíčového pracovníka buduje zázemí pro sebe a své dítě. Pravidelně se stýká i se starší dcerou. Opřít se může také o oba své rodiče, i když žijí odděleně. Až začne dcera chodit do školky, plánuje klientka nastoupit do zaměstnání.

Dejme šanci lidem s trestní minulostí!

————————————————————————————————————————————–

Spot vznikl v rámci projektu Naplnění Bangkok Rules v ČR, který je podpořen grantem z Norska prostřednictvím Norských fondů.

#bangkokrules #bangkockapravidla #zenyavezeni

#fondyEHP #norskefondy #programlidskaprava

www.zenyavezeni.cz   www.eeagrants.cz