Aktuality

Osvětový spot v České televizi: #ZAMĚSTNÁNÍ

V České televizi běží od 23. 10. do 5. 11. náš spot upozorňující na výzvy, kterým čelí (nejen) ženy propuštěné z výkonu trestu při svém návratu do společnosti. Naplnění životní změny je vždy v rukou člověka samotného, ale překážky na cestě jsou často tak velké, že to nestačí. Bez podpory a pomoci i velmi motivovaní lidé selhávají a vrací se zpět do vězení.

Pro lidi s trestní minulostí je obtížné získat a hlavně udržet si zaměstnání, překážkou však nemusí být jen ten „špinavý“ trestní rejstřík. Roky strávené za mřížemi s sebou nesou ztrátu pracovních návyků, ale i ztrátu sebevědomí, která brání využít naplno vlastní potenciál. Naše poradenství proto pečlivě mapuje pracovní schopnosti a dovednosti klientů*ek a díky spolupráci se 120 zaměstnavateli umíme provázat konkrétní pracovní místo s konkrétním vhodným zaměstnancem*kyní.

Na RUBIKON Centrum se obrátila paní Helena. Odsouzená byla za úvěrové podvody. Rozvedla se v době, kdy jejího syna přijali na vysokou školu, a podvody spáchala, aby mu mohla platit školné. Náš poradce vzal do spolupráce ženu s absolutně zlomeným sebevědomím, která měla nastoupit jako prodavačka do papírnictví v obchodním centru. Práce to byla nejistá. Svou trestní minulost přiznala Helena denní provozní, která s ní vedla přijímací pohovor. Té to nevadilo, řekla ale, že tuhle informaci nebude sdílet s vedením firmy. Paní Helena musela v rámci probačního dohledu pravidelně jezdit mimo Prahu na schůzky s probačním pracovníkem. Pokud by do obchodu nastoupila, byla by jen otázka času, kdy se majitelé zeptají, proč jezdí každý měsíc pryč, a navíc v termínu, který nemůže změnit. A kdyby po ní chtěli časem doložit výpis z rejstříku trestů, cítila by se Helena ještě více ponížená. Na druhou stranu žila v přesvědčení, že takhle to má být, že si jinou práci nezaslouží. I přesto, že už byla potrestána trestem nejpřísnějším, tedy odnětím svobody, měla pocit, že musí za svůj čin nadále pykat. Při sestavování životopisu poradce zjistil, že má paní Helena vystudované dokonce 2 vysoké školy a za sebou mnoho let praxe na vedoucích pozicích v laboratořích. Rozhodl se životopis rozeslat našim spolupracujícím zaměstnavatelům a zkusit tak využít Helenin potenciál. A nakonec to vyšlo! Paní Helena je nyní zaměstnaná jako laborantka, pomalu se jí vrací sebevědomí a začíná být šťastná. Především proto, že – jak sama říká – pracuje zase ve svém oboru.

Dejme šanci lidem s trestní minulostí!

————————————————————————————————————————————–

Spot vznikl v rámci projektu Naplnění Bangkok Rules v ČR, který je podpořen grantem z Norska prostřednictvím Norských fondů.

#bangkokrules #bangkockapravidla #zenyavezeni

#fondyEHP #norskefondy #programlidskaprava

www.zenyavezeni.cz   www.eeagrants.cz