Aktuality

Osvětový spot v České televizi: #ZÁVISLOST

V České televizi běží od 23. 10. do 5. 11. náš spot upozorňující na výzvy, kterým čelí (nejen) ženy propuštěné z výkonu trestu při svém návratu do společnosti. Naplnění životní změny je vždy v rukou člověka samotného, ale překážky na cestě jsou často tak velké, že to nestačí. Bez podpory a pomoci i velmi motivovaní lidé selhávají a vrací se zpět do vězení.

Odhadem 80 % našich klientů a klientek má za sebou nějakou formu závislosti, obvykle na alkoholu či omamných a psychotropních látkách. Neřešená závislost může všechno zhatit i těm, kterým se již podařilo zvládnout ty nejtěžší překážky – najít si bydlení a práci, řešit dluhy, obnovit vztahy s rodinou. Ani když ve výkonu trestu abstinovali nebo dokonce absolvovali toxikologickou léčbu, nemusí mít vyhráno. Život na svobodě není nalajnovaný jako ve věznici, přináší nečekané zvraty a stresy a k relapsu může vést i obyčejná nuda, když nevíte, jak nakládat s volným časem.

V poradenském týmu RUBIKON Centra nemáme odborníka či odbornici na závislosti, ale spolupracujeme s organizacemi, které adiktologické služby poskytují, jako jsou Sananim, Magdalena, Podané ruce či Renarkon. Klientům a klientkám zprostředkujeme setkání s adiktologem, nabízíme jim na schůzku doprovod či přímo účast poradce či poradkyně, které již znají. Domlouváme se, jestli dál můžeme být s adiktologem v kontaktu, aby se naše práce nedublovala.

Paní Alena je závislá na alkoholu, v mládí tančila v klubech a pracovala za barem. Byla to náročná práce a zvykla si při ní pít. Postupně se u Aleny vyvinula těžká závislost. Přestože se několikrát pokoušela léčit, pomohl jí nakonec až nepodmíněný trest, ve kterém podstoupila soudem nařízenou léčbu. Z vězení odcházela s předsevzetím už nikdy se k alkoholu nevrátit.

Alena je svobodná, má dvě děti, které jsou v adopci, a je s nimi v telefonickém kontaktu se souhlasem jejich nové maminky. Děti jí moc chybí, ale je ráda, že se mají dobře a vyrůstají ve stabilní rodině, kterou by jim ona sama poskytnout nemohla.

Na RUBIKON Centrum se Alena obrátila po propuštění z věznice, odsouzena byla za krádeže na 5 let. Při spolupráci s námi si našla zaměstnání, vstoupila do insolvence, našla si přítele a zdálo se, že je vše na dobré cestě. Pak ale onemocněla, musela podstoupit náročnou operaci a dodnes se potýká s bolestmi zad. Bolest začala zahánět alkoholem, a že má znovu problém, si přiznala, až když se s ní přítel rozešel.

Znovu přišla do Rubikonu, nešťastná, že zase všechno zkazila. Bylo jasné, že bude muset zpátky na léčení, tak jí odborná poradkyně doprovodila na detox u Apolináře. Alena se opět léčí ze závislosti a začíná věřit, že to tentokrát zvládne. A my tomu věříme s ní.

Dejme šanci lidem s trestní minulostí!

————————————————————————————————————————————–

Spot vznikl v rámci projektu Naplnění Bangkok Rules v ČR, který je podpořen grantem z Norska prostřednictvím Norských fondů.

#bangkokrules #bangkockapravidla #zenyavezeni

#fondyEHP #norskefondy #programlidskaprava

www.zenyavezeni.cz   www.eeagrants.cz