Aktuality

Posilujeme spolupráci se společností Konecta Czech v zaměstnávání lidí s trestní minulostí

Bezmála polovina našich klientů a klientek s trestní minulostí má jen základní vzdělání a žádné nebo nedostatečné pracovní zkušenosti. V uplatnění na trhu práce jim brání záznam v rejstříku trestů, ale také nízké sebevědomí a neschopnost identifikovat a prezentovat své silné stránky u pracovního pohovoru.

Proto je velkým přínosem spolupráce se společností Konecta Czech, která se snaží zvýšit připravenost vězněných žen uspět po propuštění na trhu práce.

První společnou aktivitou, která proběhla 14. května ve Věznici a ÚPVZD Opava, byl náborový den. Půldenního setkání pod odborným vedením se zúčastnilo celkem 14 žen ve výkonu trestu odnětí svobody. V rámci tohoto modulu získaly klientky informace o náplni práce v call centru, poslechly si reálné hovory z linky a měly možnost si hovor i vyzkoušet. Ve druhé části absolvovaly přípravu na výběrové řízení, tj. jak sepsat životopis či na co se připravit při pohovoru, a vyzkoušely si samotný pohovor. Nakonec se ženy dověděly, jak v Konecta Czech probíhá práce s lidmi ve výkonu trestu a po propuštění, které se tato společnost věnuje již čtvrtým rokem.

Ve čtvrtek 25. května se opět v opavské věznici uskutečnily Pohovory nanečisto. Cvičné pracovní pohovory za účasti čtyř zaměstnavatelů si vyzkoušelo 13 žen, z nichž většina nikdy žádný takový pohovor neabsolvovala. Z každého ze série přijímacích rozhovorů získaly klientky zpětnou vazbu. Zároveň je toto příležitost pro zaměstnavatele, jak nezávazně poznat kandidátky s trestní minulostí.

Jak hodnotí klientky svou účast na Pohovorech nanečisto:
„Uvědomila jsem si, že ještě musím zapracovat na přípravě na pohovor.“
„Zaměstnavatelé byli úplně skvělí, bavili se se mnou úplně normálně a poradili mi, co zlepšit.“

Zpětné vazby od zaměstnavatelů:
„Spolupráce s VSČR a RUBIKON Centrem je velmi cennou profesní zkušeností. S lidmi ve VTOS i po VTOS pracujeme již čtvrtým rokem a víme, že dát druhou šanci se může zaměstnavateli vyplatit. Důležitá je hlavně motivace ke změně a chuť pracovat, s řadou ostatních věcí umíme pomoci.“

Děkujeme za účast pracovníkům a pracovnicím společností Konecta Czech, dm drogerie markt s.r.o., Zásilkovna s.r.o., CLINITEX, s.r.o. a Věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Opava.