Aktuality

Poslední výzva vládě!

Dobrý den,

Vláda ČR dnes projednává alokaci ESF+ a Pravidla pro spolufinancování, plánuje krácení Evropského sociálního fondu (ESF+) pro období 2021–2027.

RUBIKON Centrum a dalších 30 neziskových organizací jsou proti. Důsledky tohoto rozhodnutí soustřeďují do výzvy.

__

Krácení ESF+ a zrušení výjimky z povinné spoluúčasti by se významně negativně projevilo v pomoci lidem, kteří ztratili zaměstnání, přišli o svou živnost či firmu, lidem, kteří nezvládají platit své závazky, dětem, rodinám, matkám či otcům v tísni. Nově navržené nastavení alokací a jejich čerpání by se dotklo také vzdělávání dětí a mládeže a dalších sociálně zdravotních oblastí, jako je podpora v bydlení, vzdělávání zdravotních sester, lékařů, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, zdravotních preventivních programů, občanského odborného poradenství, služeb zaměřených jak na péči, tak prevenci i inovace a dalších.

Další podrobnosti najdete zde v přiložené tiskové zprávě.

VÝZVA VLÁDĚ ZDE

KONTAKT pro bližší informace z Iniciativy za bydlení:

Jiří Krejčík

Iniciativa Za bydlení

Koordinátor pro média

[email protected]

Facebook
Twitter

#zabydleni