Aktuality

Pravidla Nelsona Mandely přeložena do češtiny

Kanceláře veřejného ochránce práv nechala přeložit do češtiny aktualizovaná minimální standardní pravidla OSN pro zacházení s vězni. Od roku 2015 se tento důležitý dokument nazývá Pravidla Nelsona Mandely, na památku bývalého prezidenta Jihoafrické republiky, který byl sám dlouhá léta vězněn.

Přestože mají pouze povahu doporučení (tzv. soft laws), význam Pravidel spočívá v tom, že představují základní vodítka pro tvorbu, aplikaci a interpretaci vnitrostátních právních předpisů. Standardy jsou v lecčems inspirativní (třeba pro reformu kázeňského trestání), ale i revoluční (práce obviněných, preference ubytování po jednom). Změny se týkají především těchto osmi témat: respekt k důstojnosti, zdravotní služby, disciplinární prostředky a tresty, vyšetřování úmrtí a mučení, ochrana zranitelných skupin a přístup k právní pomoci.

Přeložená pravidla jsou přístupná všem zájemcům na tomto odkaze.

Zástupkyně ombudsmana Mgr. Monika Šimůnková se zároveň obrátila na klíčové hráče na poli vězeňství, aby aktualizované standardy promítli do své praxe.

Současně s aktivitou OSN probíhal také proces aktualizace evropských standardů ve vězeňství. Dne 1. července 2020 Výbor ministrů Rady Evropy přijal revidovanou verzi Evropských vězeňských pravidel. S překladem do češtiny počítá kancelář ombudsmana v roce 2021.

Tisková zpráva Kanceláře veřejného ochránce práv zde.