Aktuality

#pribehybezmrizi ze života Chodovské party – červen/červenec 2020

Pracovní četa v Chodově má za úkol především úklid odpadků ve vybraných lokalitách a sekání trávy pro město Chodov i pro další organizace (např. sportovní kluby). Pracuje 4 dny v týdnu od 7:30 do 15:30. Vede je naše kolegyně Katka Kyselová z chodovské pobočky RUBIKON Centra. Jako vedoucí tréninkových míst pracovníky ráno odvede na místo zakázky, zadá jim práci, během týdne je namátkově kontroluje, přebírá hotovou práci a řeší případné nedostatky.

Seriál #pribehybezmrizi ze života Chodovské party pokračuje

Poslední napůl červnový týden začíná špatnou zprávou – Pavel 1 bohužel opět neudělal závěrečné jízdy v autoškole. Uklízíme cesty na Bílé Vodě. 30. 6. dorazili všichni, pro Pavla 1 to měl být poslední den v Chodovské partě, ale prodloužili jsme mu smlouvu o další měsíc.

Červenec zahájen opět kompletní účastí, navíc dnes nastoupila nová zaměstnankyně, jmenuje se Magdalena a je z Vintířova. S RUBIKON Centrem spolupracuje už delší dobu. Podařilo se jí získat místo uklízečky v Karových Varech, ale i když s ní údajně byli spokojeni, nakonec ji propustili ve zkušební době kvůli trestní minulosti. Dlouho pak nemohla najít práci, až jsme se domluvili na nástupu u nás.

Zítra má pršet, tak jdeme sekat cesty na Bílé Vodě. Pavel 2 a Honza sekali, Pavel 1 hrabal trávu a Magdalena s Blaženou douklízely cesty. Obě ženy se znají už z dřívějška, a to je tak trochu starost – mají si pořád co povídat.  Magdalena si povídá ráda. Když s ní ve středu pracoval celý den sám Pavel 1, vrátil se trochu vyřízený, že nová kolegyně stále mluví a on z toho má hlavu jak pátrací balón.

Magdaléna má zatím bezchybnou docházku. Špatně vychází s penězi, snaží se podpořit rodiče a pak jí nezbývá na cestovné do práce. Naštěstí to není daleko a může chodit pěšky.

Ve čtvrtek se počasí opravdu pokazilo a střídavě pršelo, chvílemi docela dost. Když to šlo, Honza s Magdalenou uklízeli kameny a střepy, Blažena se v Chodově ucházela o práci, bohužel neúspěšně.

V pondělí 6. 7. byl svátek, takže pracovní týden začal úterkem, opět na Bílé Vodě. Katka rozdělila partu na dvě skupiny. V první byli všichni 3 chlapi. Jejich úkol byl sekat trávu a rovnou ji shrabat. Jenže si zapomněli hrábě, takže jen posekali. Magdalena a Božena měly uklízet určenou trasu. Jenže se spletly a uklidily jinou trasu.

Ve středu zase dorazili všichni. Zatímco Magdalena a Pavel 1 pokračovali na Bílé Vodě, Blaženu, Pavla 2 a Honzu čekala cesta autobusem do Karlových Varů. Mají pomoct s přestěhováním kanceláře na místní pobočce RUBIKON Centra.

Na autobusovém nádraží si je převzala Irena z karlovarského RUBIKONu. Nejdříve se domluvilo, že chlapi jen odstěhují nábytek a Blažena umyje okna. Zvládli to rychle a parta byla „objednána“ na celý den, takže se přistoupilo i k původně zvažovanému vymalování klientské místnosti. O Pavla 2, který si představoval, že budou hotovi za 2 hodiny a pojedou domů, se pokoušely mdloby. Podruhé málem omdlel, když se zdálo, že se první nátěr ze zdi oloupe. Nakonec vydržel jak nátěr, tak Pavel i celá parta. Blažena mezitím umyla všechna okna a dveře v nové i staré kanceláři. Honza se ujal různých drobných oprav (vymontování konzolí, odmontování starých žaluzií apod.), pracoval téměř mlčky, což pro něj není právě typické.

Po celou dobu panovala dobrá nálada, všichni tři do sebe stále rýpali, takže o smích nebyla nouze. Žertíků nebyla ušetřena ani vedoucí Irena. Když na posté položený dotaz, kdy už se bude končit, odpověděla, že si to potřebuje rozmyslet, Pavel 2 zareagoval „Šéfová, vy už radši nepřemýšlejte.“ Hláška se hned vžila a provázela práci Chodovské party po zbytek dne.

Slovy „Doufám, že jste moc nepřemýšlela.“ zahájil Pavel 2 i následující den, kdy dle domluvy přijeli chlapi už bez Blaženy. Ukázalo se, že druhý nátěr je přece jen nutný – původní růžová barva prosvítala. Informace, že kromě malování je ještě potřeba vrtat díry pro háčky na garnýže, obrazy a nástěnky v nové kanceláři, přivodila Pavlovi č. 2 mdloby č. 3.

Chlapi se po ranní kávě pustili do práce. Opravili sádrou puklinu, která se vytvořila po prvním nátěru a díry po obrazech. Pavel 2 maloval válečkem větší plochy a Honza dotíral rohy štětcem. Po dokončení se Pavel 2 sám pochválil, že by si s Honzou mohli založit firmu „Black and White“, k čemuž Honza pohotově dodal slogan „Jeden vám vymaluje, druhý vám to doma vybílí.“

Poté navrtali garnýže, obrázky, nástěnky, opravili sádrou díry na chodbě a před druhou hodinou byli propuštěni domů, což hlavně Pavel 2 velmi ocenil.

Irena své pomocníky zhodnotila takto: „Vše proběhlo ve finále hladce a dlouho jsem se při práci takhle nezasmála. Všichni tři byli usměvaví, neustále si ze sebe navzájem, ale i sami ze sebe, dělali legraci. Ale také uměli máknout a řídit se instrukcemi.“

…a jak to bylo dál? J  Dozvíte se příště.

Tréninková místa jsou určená pro klienty, kteří potřebují obnovit, vytvořit nebo rozvíjet pracovní návyky a sociálně profesní dovednosti. V rámci tréninku se připravují na volný trh práce pod vedením odborného poradce. RUBIKON Centrum zajišťuje klientům tréninková místa u spolupracujících zaměstnavatelů, ale také přímo v organizaci (25 % našich zaměstnanců jsou současní nebo bývalí klienti). Možností je celá řada – místa provozních asistentek/asistentů v kancelářích v Praze i na pobočkách, práce na zahradě Kotlaska nebo pracovní četa v Chodově v okrese Sokolov. V roce 2019 si na tréninkovém místě zvýšilo kompetence 44 klientů.