Aktuality

Programová centra PMS poskytují program RUBIKON Centra PUNKT rodina

Probační a mediační služba na dnešní tiskové konferenci informovala o činnosti čtyř probačních center, která od začátku roku 2021 fungují na území Jihočeského, Západočeského, Severočeského a Severomoravského soudního kraje. Poskytují probační a resocializační programy pro mladistvé i dospělé pachatele s cílem podpořit jejich začlenění do společnosti.

Jedním ze čtyř programů poskytovaných lektory probačních center je probační program pro mladistvé pachatele PUNKT rodina, který byl vytvořen a úspěšně ověřen RUBIKON Centrem. Jedná se o multisystémový model probačního programu, který kombinuje individuální a skupinovou práci s klienty a využívá zapojení rodiny jako významného zdroje podpory mladistvých pachatelů při jejich sociální reintegraci. V letech 2013 – 2016 jsme na zakázku Probační a mediační služby realizovali 200 běhů programu PUNKT rodina v celé ČR. Vyškolili jsme 119 lektorů lektorů, program pro své klienty využilo 65 středisek PMS, 17 oddělení sociálně právní ochrany dětí, 4 dětské domovy, 3 výchovné ústavy a 2 věznice (Všehrdy a Heřmanice). Ze 705 mladistvých a nezletilých pachatelů, kteří do programu nastoupili, jich 500 absolvovalo (71% úspěšnost). V průběhu 7 měsíců programu jen 1,5 % absolventů recidivovalo a 6,5 % mělo konflikt se zákonem. PMS zjišťovalo recidivu u 177 absolventů 53 programů po jednom roce od ukončení programu – recidivovalo pouze 16 % absolventů.

Dlouhodobým cílem RUBIKON Centra bylo předat dobrou praxi z realizace probačního programu PUNKT rodina státu. Máme velkou radost, že se nám to nyní podařilo a realizaci programu převzala Probační a mediační služba. RUBIKON Centrum vyškolilo 16 lektorů probačních center a bude zajišťovat jejich supervize.

Více o probačních centrech si přečtěte na nových webových stránkách Probační a mediační služby ZDE.