Aktuality

RESCALED: pracovní cesta do Saska

Jako česká kancelář RESCALED jsme se tento týden spolu s kolegy a kolegyněmi z Vězeňské služby ČRProbační a mediační služby zúčastnili pracovní cesty do sousedního Saska. Zorganizoval ji Ulrich Weinhold, kolega z německé pobočky RESCALED, Seehaus e.V. Navštívili jsme několik pilotních projektů tzv. “věznic ve volných formách”, které v Sasku realizují díky podpoře současné progresivní vlády. Jsou to malá, komunitní zařízení, která provozují nevládní organizaci v úzké spolupráci s věznicemi. Klienti a klientky v nich tráví poslední část svého trestu. Nacházejí se třeba v domě uprostřed Drážďan (projekt Pier 36 pro muže), ve vesnické usedlosti (projekt Halbe Treppe v Mohornu pro ženy) nebo na břehu jezera (projekt Seehaus pro mladistvé nedaleko Lipska). Bylo to velmi inspirativní, včetně diskusí, které jsme spolu vedli. Jak bychom časem něco podobného mohli vyzkoušet i u nás?