Aktuality

RESCALED: setkání odborné skupiny na Kotlasce

Ve čtvrtek 18. ledna proběhlo v Komunitním centru a zahradě Kotlaska setkání odborné skupiny RESCALED. Účast byla opravdu hojná, přišli kolegové a kolegyně z Vězeňské služby ČR a Generálního ředitelství VSČRInstitutu pro restorativní justiciInstitutu pro kriminologii a sociální prevenci, Mezinárodního vězeňského společenství. Zastoupeni byli také výzkumní pracovníciprávníci a nechyběli ani lidé s žitou zkušeností.

První část byla věnována aktualitám z evropské sítě RESCALED, zejm. přípravě Evropských pravidel pro komunitní věznice a setkání Valné hromady RESCALED, jehož hostitelem bude RUBIKON Centrum v červnu tohoto roku.

Zmínili jsme se také činnosti české kanceláře RESCALED a zahraniční pracovní cesty, které nás v následujících měsících čekají.

Závěrečnou část jsme věnovali brainstormingu nad možnostmi inovativních změn v oblasti trestní justice směrem k podpoře dobré praxe komunitních věznic v kontextu ČR.