Aktuality

RUBIKON Centrum oceněno Fórem dárců a Speciální cenou České televize

RUBIKON Centrum se umístilo na 3. místě Cen fóra dárců v kategorii neziskové organizace – komunikační kampaň s naším videospotem Minulost už nezmění, pojďme jim otevřít budoucnost, který znáte z loňské adventní kampaně. Navíc jsme získali Speciální cenu České televize a náš spot se tak objeví v televizním vysílání v roce 2023!

Smyslem Cen Fóra dárců je podpořit a vyzdvihnout důležitou práci nejen neziskových organizací, ale i firem a firemních nadací a fondů v charitativní oblasti a ve veřejně prospěšných oborech. Ceny se vyhlašují v kategoriích firmy, firemní nadace a fondy, neziskové organizace v oborech Komunikace a Sbírky.

Do Speciální ceny České televize se přihlašují storyboardy, koncepty a scénáře televizních spotů charitativních a společensky prospěšných kampaní.

Videospot Minulost už nezmění, pojďme jim otevřít budoucnost představuje téma integrace lidí s trestní minulostí. V krátkém videu ukazuje úskalí, na která lidé po propuštění z vězení často narážejí. Spot upozorňoval na loňskou předvánoční sbírku, která byla určená na podporu lidí s trestní minulostí, nyní je ke shlednutí na Youtube kanále organizace v rámci osvěty. Video vytvořili Kateřina Hladíková a Jan Kratochvíl. Hlavní postavou spotu je Pavel, skutečný klient RUBIKON Centra.