Aktuality

RUBIKON Centrum v revue Přítomnost: Propuštění na svobodu se zpáteční jízdenkou

Revue Přítomnost postupně publikuje původní 6dílný seriál „Dohlížet, anebo trestat aneb Má vězení odplácet, či napravovat?“ o problému přeplněných věznic v éře masového dohledu. Druhý díl „Propuštění na svobodu se zpáteční jízdenkou“ rozhodně stojí za přečtení.

Dočtete se o vzniku Probační a mediační služby, o příčinách a důsledcích kumulace odsouzených ve věznicích, o (ne)efektivitě ukládání alternativních trestů, ale i o tom, co v integraci lidí s trestní minulostí funguje, o otevřených věznicích, evropském hnutí RESCALEDAsociaci organizací ve oblasti vězeňství.

RUBIKON Centrum zastupuje ředitelka pro inovace a rozvoj Lenka Ouředníčková, která vzpomíná na roli naší organizace (tehdy ještě pod názvem Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici) při zavedení alternativních trestů v České republice, ale i při pozdější realizaci programů na jejich podporu, jako je probační program pro mladistvé pachatele PUNKT rodina nebo Romský mentoring, speciální služba pro romské klienty Probační a mediační služby. Určitě si pusťte rozhovor s romským mentorem Imrichem Filem z Českých Velenic, který je součástí článku.

Lenka Ouředníčková zdůrazňuje potřebu systémového zajištění takových programů. V ČR chybí jednotný systém a je tudíž obtížné efektivitu různorodých programů vyhodnocovat a rozhodovat o jejich financování: „Dotační titul Ministerstva spravedlnosti na tyto programy je navíc dlouhodobě finančně podhodnocen, pro rok 2023 je např. na programy pro mladistvé pro celou ČR k dispozici 1,5 mil. Kč, pro dospělé pachatele 2 mil. Kč. Ročně je přitom souzeno zhruba 55 000 osob.“