Aktuality

S mentorem přes Rubikon – druhý příběh ze Světlé

Projekt S mentorem přes Rubikon chce zlepšit podmínky pro osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody prostřednictvím individuální komplexní práce s klienty před a po propuštění. Pod vedením odborných poradců s klienty pracují mentoři. Jejich vyškolení a následná podpora a vzdělávání jsou inspirovány dobrou praxí partnera projektu, norské organizace Wayback.

Paní Johana začala mít konflikty se zákonem již ve svých 14 letech. Přispělo k tomu i prostředí, ve kterém vyrůstala, a neutěšená rodinná situace.  Závislost na návykových látkách ji přivedla ke krádežím a později i k prostituci. Nyní chce svůj život nadobro změnit, proto se ve výkonu trestu rozhodla absolvovat specializované oddělení pro léčbu závislostí.

Naše spolupráce s paní Johanou ve Věznici Světlá nad Sázavou začala v srpnu loňského roku. Původní zakázkou bylo akutní řešení dluhů. Johana je totiž částečně invalidní a zasáhlo ji tak rozhodnutí platné od minulého roku, podle něhož mohou exekutoři odsouzeným, kteří mají pobírat důchod, brát veškeré peníze. Z důchodu se přitom zákonem určená exekuční srážka strhává ještě před odesláním. Kvůli novému rozhodnutí tedy stovky důchodců ve věznicích zůstávají zcela bez prostředků, protože jim nenáleží ani sociální kapesné 100 Kč. Nemohou tak pokrýt ani své základní potřeby, včetně hygienických prostředků, které věznice často nemůže zajistit v dostatečném množství. Nezaplatí si kredit, aby mohli telefonovat se svými blízkými, a pokud potřebují léky, vzniká jim ve věznici další dluh. Nekoupí si ani poštovní známky, které právě paní Johana potřebovala, aby mohla zodpovědně řešit svoji dluhovou situaci. S pokrytím nákladů na odeslání dopisů jsme jí dokázali pomoci, žádná jiná materiální podpora ale možná nebyla.

Johana chtěla původně využít Milostivého léta, ale po zmapování části dluhů jsme zjistili, že stejně jako většina lidí ve výkonu trestu odnětí svobody neměla možnost splnit příslušné podmínky. Zkusili jsme tedy soud s přihlédnutím k těmto skutečnostem požádat, aby některé exekuce pozastavil až do konce jejího trestu. Soud nám velmi rychle vyšel vstříc a od září začala Johana opět dostávat část důchodu.

Po vyřešení aktuální situace pokračujeme v přípravě podání návrhu na oddlužení, ke kterému chce klientka přistoupit hned, jak bude mít na svobodě dostatečný příjem. Zároveň pracujeme i na dalších oblastech, které musí lidé po propuštění řešit. Paní Johana ví, že aby tentokrát život na svobodě zvládla, potřebuje stabilní zaměstnání. Byla by ráda za jakoukoli práci, ale demotivuje ji strach, že se jí kvůli záznamu v trestním rejstříku nepovede žádnou získat.

Na podzim se přímo ve věznici účastnila naší akce Pohovory nanečisto, kde se na cvičném pracovním interview setkala s několika zaměstnavateli. Díky skvělému dojmu, který na ně udělala, dostala od několika z nich nabídku zaměstnání. Johana má nyní nejen jistotu, že venku najde uplatnění, ale i oficiální příslib práce, který jí může velmi pomoci, až bude po dokončení léčby žádat o podmínečné propuštění.

Projekt S mentorem přes Rubikon: Realizace programu Mentoring je podpořen grantem z Norska.

http://www.norskefondy.cz/

https://eeagrants.org/