Aktuality

S mentorem přes Rubikon – nebo třeba do divadla!

Projekt S mentorem přes Rubikon chce zlepšit podmínky pro osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody prostřednictvím individuální komplexní práce s klienty*kami před a po propuštění. Pod vedením odborných poradců*kyň s klienty*kami pracují mentoři*rky. Jejich vyškolení a následná podpora a vzdělávání jsou inspirovány dobrou praxí partnera projektu, norské organizace Wayback.

Paní Barbora je klientkou RUBIKON Centra už více než rok. Spolupráci s námi navázala v červnu 2022 ve Věznici Světlá nad Sázavou. Ve výkonu trestu začala s odbornou poradkyní pracovat na řešení dluhů a získání zaměstnání. Na podzim zažádala o podmíněné propuštění. Soud jí vyhověl, ale uložil Barboře po propuštění ústavní léčbu závislosti v Bohnicích, kam za ní poradkyně jezdila na schůzky. Klientka fungovala skvěle, takže jí ústavní léčbu proměnili na ambulantní nejdříve, jak to jen šlo – na jaře 2023. Ještě v léčebně začala také znovu budovat vztah se svou rodinou – se synem, s tetou, u které syn žije, a s babičkou. Nadále se často vídají, získává si zpět jejich důvěru. Protože je syn u tety spokojený a zvyklý, neplánuje Barbora usilovat o jeho získání do péče. Raději pracuje na tom, aby jejich vztah byl co nejhezčí, tráví spolu volný čas, kdykoli je to možné.

Mentorka se do spolupráce s Barborou připojila ještě během léčby. Pomáhala jí komunikovat s úřady a také se stěhováním, když se z léčebny stěhovala přímo do nájemního bytu RUBIKON Centra.

Dalším úkolem bylo sehnat zaměstnání. Barbora spadla do závislosti jako velmi mladá, vždyť drogově závislá byla i její matka, a dokončila pouze základní školu. Je ale velmi schopná – pokaždé, když se jí dařilo delší dobu abstinovat, našla si práci a vždy v ní byla úspěšná, zaměstnavatelé s ní byli spokojení a povyšovali ji. Hned po proměně léčby si klientka našla několik různých brigád, než se prostřednictvím RUBIKON Centra dostala do výběrového řízení na pozici koordinátorky úklidu pro pražskou městskou část, ve kterém uspěla. Jedná se o pracovní pozici, na kterou je potřeba velmi kompetentní člověk, a Barbora zde může naplno využít svůj potenciál. Nějakou dobu se rozmýšlela, jestli práci vzít, protože se bála, že to nezvládne. Nakonec se k tomu s podporou mentorky odhodlala a už druhý měsíc je zde zaměstnaná na pracovní smlouvu.

Ale nejen prací živ je člověk. Zejména pro lidi propuštěné z výkonu trestu je kromě bydlení, práce a sociální stabilizace velmi důležité naučit se nakládat s volným časem, mít nějaké smysluplné koníčky a nepodlehnout nebezpečné nudě. Proto jsme v Praze navázali spolupráci s iniciativou Snížit kultuře práh, díky které mohou naši klienti a klientky vyrazit zdarma do divadla, kina, galerie nebo třeba na koncert vážné hudby. Téměř na den přesně po roce od jejich prvního setkání šla Barbora se svou mentorkou do Divadla v Dlouhé. Když společně sledovaly z lóže Kouzelnou flétnu, Barbora sama reflektovala, jak se za ten rok spolupráce posunula a jak velký a krásný rozdíl to je. Do toho samého divadla navíc chodila s babičkou a dědou, když byla malá.

Projekt S mentorem přes Rubikon: Realizace programu Mentoring je podpořen grantem z Norska.

http://www.norskefondy.cz/

https://eeagrants.org/

#fondyehpanorska #norskefondy  #programspravedlnost