Aktuality

S mentorem přes Rubikon – Podpora v pravou chvíli

Projekt S mentorem přes Rubikon chce zlepšit podmínky pro osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody prostřednictvím individuální komplexní práce s klienty před a po propuštění. Pod vedením odborných poradců s klienty pracují mentoři. Jejich vyškolení a následná podpora a vzdělávání jsou inspirovány dobrou praxí partnera projektu, norské organizace Wayback.

S panem Zdeňkem probíhala spolupráce od května loňského roku, pevný výstup z Věznice Oráčov měl stanoven na 9. listopadu 2022. Během spolupráce ve věznici spolu s odbornou poradkyní zmapovali dluhy a hodně také probírali téma vstupu do oddlužení, o kterém Zdeněk dlouhodobě uvažoval.

Již ve výkonu trestu věděl, že po propuštění musí ještě dokončit uložený trest obecně prospěšných prací, ale nebyl si jistý, kolik hodin mu zbývá odpracovat. Jelikož pracuje ve stavebnictví jako OSVČ, nevěděl, kolik práce ho bude venku čekat.

Dva dny po svém propuštění z věznice se pan Zdeněk spojil s odbornou poradkyní. Mezitím už byl na středisku Probační a mediační služby kvůli obecně prospěšným pracím. Probační úředník mu sdělil, že musí vykonat 150 hodin, a to do 28. listopadu, tedy za cca 16 dnů!

Tato informace zásadně zamíchala Zdeňkovými plány na svobodě. Ačkoliv měl už domluvenou práci u známého, nemohl k němu ihned nastoupit, jak chtěl a potřeboval. Kdyby totiž včas neodpracoval uložené hodiny, hrozil by Zdeňkovi návrat do vězení. A protože nemohl nastoupit do zaměstnání a z výkonu trestu neměl příliš mnoho peněz, ocitl se bez finančních prostředků na své základní potřeby.

Neprodleně jsme Zdeňkovi proplatili příspěvek na ubytování a poskytli mu pomoc z Potravinové banky. Díky tomu se mohl postavit své situaci čelem, což také udělal. Každý den včetně víkendů pracoval 8-10 hodin a nakonec podmínky trestu obecně prospěšných prací úspěšně splnil. Hned potom se ozval svému známému a začal pracovat.

Zdeňkova cesta na svobodě nabrala příznivý směr, ale mohla se hned od začátku stočit zpátky, nebýt jeho pevného odhodlání, ale i dostupné podpory v pravou chvíli.

Projekt S mentorem přes Rubikon: Realizace programu Mentoring je podpořen grantem z Norska.

http://www.norskefondy.cz/

https://eeagrants.org/