Aktuality

S nástupem do vězení ženám pomůže instruktážní video

Nástup do vězení, zvlášť je-li to poprvé, vzbuzuje velké obavy, stres a úzkost. Pro odsouzené ženy, které mají nastoupit výkon trestu v rámci systému, designováném pro potřeby většinové mužské vězeňské populace, je to dvojnásob obtížné. Usnadnit by jim to mělo instruktážní video, které doplní informace předávané odbornými pracovníky Vězeňské služby ČR. Zejména prvotrestané ženy se srozumitelnou formou dozvědí, co přesně je čeká, co si s sebou mohou do vězení vzít a co mohou či naopak nemají očekávat. A možná i zjistí, že čas strávený ve vězení nemusejí jen vydržet a přežít, ale mohou ho využít ve prospěch svého dalšího rozvoje, jako odrazový můstek k novému životu. Aby mělo instruktážní video očekávaný dopad a bylo efektivní a srozumitelné, budou se na jeho tvorbě podílet samotné ženy s žitou zkušeností z výkonu trestu.

Na videu spolupracujeme s nesmírně kreativní Katkou Hladíkovou a jejím natáčecím týmem. Už máme za sebou obhlídky ženské Věznice Světlá nad SázavouVazební věznice Praha Ruzyně, kde se bude materiál točit. Jsme velmi vděční ředitelce světelské věznice brig. gen. Mgr. Moniky Myšičkové za vstřícný přístup a za cenné informace a připomínky ke scénáři a plk. Ing. Zbyškovi Trepešovi, řediteli Vazební věznice Praha Ruzyně, za možnost natáčení a zpřístupnění procesů, které odsouzené čekají v nástupní věznici.

Video vzniká v rámci projektu Naplnění Bankgok Rules v ČR: cesta k podpoře lidských práv trestaných a vězněných žen, podpořeném Norským grantem prostřednictvím Norských fondů a realizovaném RUBIKON Centrem.

#vezenskasluzba #veznicesvetlanadsazavou #vezniceruzyne #rubikoncentrum #bankgkokrules #zenayavezeni

www.zenyavezeni.cz  www.eeagrants.cz