Aktuality

Skrze oddlužení společně: Manželé Ivana a Robert – špatné zdraví a milionové dluhy

Projekt Skrze oddlužení společně realizovali RUBIKON CentrumInstitut prevence a řešení předlužení a PAQ Research s cílem zvýšit podíl úspěšně dokončených oddlužení s bezproblémovým průběhem. V rámci projektu jsme 95 vybraným klientům poskytli poradenskou pomoc. Zkoumali jsme, zda a jak významně ovlivňuje poradenství proces oddlužení – motivaci dlužníků, komunikaci s insolvenčním správcem, zlepšení finanční situace atd. Na několika příkladech reálných lidí, kteří se zúčastnili našeho výzkumu, vám ukážeme, jak může dluhové poradenství pomoci.

Bariérami vstupu do insolvence jsou často nízká informovanost dlužníků, strach z podmínek, nejistota z výsledku. Tyto problémy a pocity nezřídka přetrvávají i v průběhu insolvenčního řízení. Dle našeho výzkumu je poskytnutí podpory, relevantních informací a pomoci poradců důležitým aspektem ke vstupu do insolvence, úspěšného průběhu a výsledku.

MANŽELÉ IVANA A ROBERT – ŠPATNÉ ZDRAVÍ A MILIONOVÉ DLUHY

Manželé Ivana a Robert prochází procesem oddlužením, jejich zadlužení je velmi vysoké (více než 30 milionů) a hrozí, že oddlužení nedokončí. Předpokládáme, že splatí méně než 1 % svých dluhů a insolvenční správce upozornil na velmi náročnou komunikaci s dlužníky. Příliš nespolupracují, Ivana se správcem mluví nepřátelsky, často zdůrazňuje, že za své dluhy nemůže a že s jejich výší nesouhlasí. Paní Ivana je invalidní důchodkyně ve druhém stupni invalidity bez nároku na výplatu invalidního důchodu a její manžel je starobní důchodce, který si přivydělává na dohodu o provedení práce.

SETKÁNÍ PORADKYNĚ S MANŽELI

Při prvním telefonickém kontaktu se paní Ivana vyjádřila v tom smyslu, že sice neví, jak by jí poradkyně mohla pomoci, se schůzkou však souhlasila. Dopředu upozorňovala, že bude popírat téměř všechny pohledávky, věřitelé jsou podle ní zloději a připočítali si k původním dluhům nesmyslně vysoké úroky. Insolvenčního správce vnímá jako zástupce věřitelů a nemá k němu důvěru. 

V úvodu osobní schůzky paní Ivana oznámila poradkyni, že v oddlužení budou muset skončit, přišlo jim totiž zvýšení nájmu a nebudou schopni splácet v oddlužení a zároveň si udržet bydlení. Byla velmi rozčilená a z celé situace bezradná.

Poradkyně se doptávala na podrobnosti, paní Ivana se v průběhu rozhovoru trochu uklidnila a souhlasila, že předtím, než se rozhodne oddlužení ukončit, pokusí se s poradkyní najít ještě jiné možné řešení.

Nájemné: ke zvýšení došlo o více než o třetinu. Příspěvek na bydlení, který manželé pobírají, bude sice také vyšší, je tu však zpoždění o tři měsíce.

Splátka do oddlužení: příjmy, ze kterých je možné srážet, jsou starobní důchod pana Roberta a příjem z dohody o provedení práce. Pan Robert je vážně nemocný a není jisté, jak dlouho bude moci ještě do práce chodit.

Zdravotní stav Ivany: paní Ivana má roztroušenou sklerózu, její stav se postupně zhoršuje, je špatně pohyblivá.

Dluhy: vysoké zadlužení pochází z doby před více než patnácti lety, kdy paní Ivana podnikala se svým prvním manželem. Provozovali hospodu, zpočátku se jim dařilo, udělali však několik riskantních kroků, dostali se do platební neschopnosti, kterou řešili vysokými úvěry, které nebyli schopni splácet. Bylo proti nim zahájeno trestní stíhání pro úvěrový podvod, manželství se rozpadlo a v podnikání zůstala paní Ivana sama. Ve chvíli, kdy u ní propukla nemoc, nemohla v práci pokračovat dál, více než rok strávila v nemocnici a zkrachovala. Paní Ivanu dluhy velmi trápí, chtěla by se jich zbavit a zároveň se bojí, že jí soud oddlužení neschválí, protože je zadlužení příliš vysoké. Také nerozumí tomu, proč dluhy tolik narostly, a má pocit, že si nárůst věřitelé vymysleli, že se ji všichni pokoušejí okrást.

NÁVRH ŘEŠENÍ

Poradkyně s paní Ivanou a jejím manželem probrala nejprve jejich finanční a zdravotní situaci. Na invalidní důchod sice paní Ivana nárok nemá (jako OSVČ si neplatila nemocenské pojištění), je ale možné požádat o příspěvek na péči. Nájem by bylo možné zatím platit s pomocí dětí paní Ivany, po třech měsících by už byl z velké části hrazen z příspěvku na bydlení. Pro zajištění základních potřeb obou manželů zkusí požádat o sníženou srážku v oddlužení. Výsledek je sice nejistý vzhledem k vysokým dluhům, je ale možné žádost odůvodnit špatnou finanční i zdravotní situací manželů a výrazným zvýšením nákladů na bydlení.

Co se týče přihlášených pohledávek, poradkyně vysvětlila manželům důvod nárůstu příslušenství i náklady exekutorů a prošli si společně přihlášené pohledávky v insolvenčním rejstříku. Také si ujasnili, jak probíhá popírání pohledávek dlužníkem, a označili si pohledávky, na které paní Ivana insolvenčního správce upozorní. Poradkyně vysvětlila manželům roli insolvenčního správce popsala průběh přezkumného jednání. Paní Ivana se sice nezbavila plně svých obav, pochopila ale, že výše zadlužení není hlavní měřítko pro schválení či neschválení oddlužení. Uklidnilo ji, že i pokud by oddlužení nevyšlo, budou s poradkyní hledat další možnosti řešení jejich situace. 

CO SE SPOLEČNĚ PODAŘILO

Přezkumné jednání u insolvenčního správce proběhlo v klidu, Ivana s Robertem si nechali od správce vysvětlit důvody popření či nepopření některých pohledávek a s postojem správce souhlasili. Vysvětlili insolvenčnímu správci, proč žádají o nižší splátky v oddlužení, doložili svou žádost novou nájemní smlouvou a správce přislíbil, že snížení splátky doporučí. Ivana s Robertem začali insolvenčnímu správci více důvěřovat a lépe mu vysvětlili svou situaci. Správce také více porozuměl jejich frustraci a obavám. Jejich komunikace se výrazně zlepšila.

S pomocí poradkyně si manželé zažádali o příspěvek na péči pro paní Ivanu a domluvili se s majitelkou bytu na splacení dlužného nájmu. Ivaniny děti přislíbily pomoc s hrazením nájmu, než budou Ivana s Robertem dostávat vyšší příspěvek na bydlení.

Situace manželů není dobrá, pokud se však podaří zajistit jim prostředky na živobytí a pomoci s jejich špatnou zdravotní situací, je možné, že se nejen podaří oddlužení zdárně dokončit, ale zlepší se i jejich celková životní situace.

Projekt Skrze oddlužení společně je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost díky Oddělení sociálních inovací MPSV ČR.