Aktuality

Skrze oddlužení společně: Pan David – živnostník s nepravidelnými příjmy

Projekt Skrze oddlužení společně realizuje RUBIKON CentrumInstitut prevence a řešení předlužení a PAQ Research s cílem zvýšit podíl úspěšně dokončených oddlužení s bezproblémovým průběhem. V rámci projektu jsme 95 vybraným klientům poskytli poradenskou pomoc. Zkoumali jsme, zda a jak významně ovlivňuje poradenství proces oddlužení – motivaci dlužníků, komunikaci s insolvenčním správcem, zlepšení finanční situace atd. Na několika příkladech reálných lidí, kteří se zúčastnili našeho výzkumu, vám ukážeme, jak může dluhové poradenství pomoci.

Bariérami vstupu do insolvence jsou často nízká informovanost dlužníků, strach z podmínek, nejistota z výsledku. Tyto problémy a pocity nezřídka přetrvávají i v průběhu insolvenčního řízení. Dle našeho výzkumu je poskytnutí podpory, relevantních informací a pomoci poradců důležitým aspektem ke vstupu do insolvence, úspěšného průběhu a výsledku.

PAN DAVID – ŽIVNOSTNÍK S NEPRAVIDELNÝMI PŘÍJMY

Pan David pracuje na stavbě v Německu a je živnostník. Jeho práce je nepravidelná a záleží na zakázkách. Je v insolvenci a pro podporu v poradenství jsme ho vybrali na základě údajů z insolvenčního rejstříku (živnostník s nepravidelnými příjmy) i na základě doporučení insolvenčního správce. Podle jeho slov dlužník špatně spolupracuje, často se mu nedá dovolat a nebyl schopen dodat požadované doklady o výdajích. Zálohová splátka do oddlužení vypočítaná pouze z příjmů byla proto velmi vysoká.

PRVNÍ KONTAKT S PORADKYNÍ

I pro poradkyni bylo celkem obtížné se s klientem telefonicky spojit, teprve po čtrnácti dnech se podařil první telefonický kontakt. Z rozhovoru vyplynulo, že klient si vůbec neuvědomuje, že nesplnil nějaké požadavky správce, a netuší, kolik by měl hradit jako zálohovou splátku. Na stavbě si měsíčně vydělá okolo 50 tisíc, náklady na dopravu i ubytování v Německu jsou celkem vysoké, ale nenapadlo ho je dokládat. Několikrát během hovoru opakoval, že on daní paušálem a nemá povinnost výdaje dokládat. Poradkyně panu Davidovi vysvětlila, v čem spočívá riziko, když výdaje nedodá a informovala ho o částce, kterou mu správce vyměřil.

Klient reagoval velmi emotivně a prohlásil, že v tom případě v oddlužení končí, protože by neměl na zaplacení nájmu a cest do práce.

SPOLEČNĚ DOŠLI K ŘEŠENÍ

Poradkyně s klientem probrala celou situaci a společně došli k tomu, že v oddlužení se dá neúspěšně skončit vždy a že by byla škoda se o něj nepokusit.

Vzhledem k tomu, že insolvenční správce již poslal zprávu na soud, bylo nutné doklady o výdajích spojených s podnikáním dodat přímo na soud i s vysvětlením, proč tyto doklady nedodal klient dříve. Pan David za pomoci poradkyně požádal soud o opravu zálohové splátky, vysvětlil svůj omyl a dodal vše potřebné.

Soud, po vyžádání doplňující informace rozhodl, že zálohová platba do oddlužení bude poloviční, než původní a oddlužení panu Davidovi schválil.

TÍM PRÁCE PORADKYNĚ NEKONČÍ

Spolupráce s klientem nekončí schválením oddlužení. Pan David nemá důvěru ve svého správce a ten naopak nevěří dlužníkovi. Poradkyně bude dále pracovat na tom, aby se jejich komunikace zlepšila a aby obě strany pochopily, jak k celé situaci došlo. S klientem bude muset pracovat na systému dokládání výdajů a pravidelném informování správce i na dodržování dalších povinností v oddlužení.

 

Projekt Skrze oddlužení společně je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost díky Oddělení sociálních inovací MPSV ČR.