Aktuality

Snížení investic do lidských zdrojů povede k prohloubení chudoby…

Navzdory připomínkám monitorovacích výborů či představitelů řady nevládních neziskových organizací vláda 1. března rozhodla snížit podíl financí čerpaných prostřednictvím Evropského sociálního fondu
(ESF+) ve prospěch infrastrukturního Fondu soudržnosti (FS). Opatření se týká programového období 2021–2027.
🧱 Domníváme se, že jde o špatný krok a podcenění významu prevence v sociální oblasti. Zejména v časech propadu mnoha rodin do sociálních problémů vinou koronavirové pandemie může mít rozhodnutí vlády fatální následky. Snížení investic do lidských zdrojů povede k prohloubení chudoby, sociálnímu vyloučení a ke zvýšení bytové nouze. Místo podpory podobných záměrů na zmírnění následků socioekonomické krize hodlá vláda upřednostnit stavební investice.
✊ Nyní tedy budeme apelovat na Evropskou komisi, která má Vládě České republiky tento převod schválit. V našem advokačním zájmu nadále zůstávají také Pravidla pro spolufinancování pro období 2021–2027, o kterých zatím nebylo nerozhodnuto.

zdroj: Iniciativa za bydlení