Aktuality

Spolupráce s norským partnerem v projektu S mentorem přes Rubikon zahájena

RUBIKON Centrum odstartovalo v listopadu nový projekt S mentorem přes Rubikon: Realizace programu Mentoring, podpořený grantem z Norských fondů. Jeho cílem je zlepšit podmínky pro 150 osob v procesu opouštění výkonu trestu odnětí svobody a za tímto účelem vytvořit, implementovat a vyhodnotit nový program Mentoring.

Pro dosažení cíle projektu je klíčový přenos dobré praxe norské organizace Wayback, která je partnerem projektu. Jádro činnosti Waybacku tvoří právě mentoring, což znamená, že odsouzeného podporuje mentor, který sám zvládl návrat k životu bez zločinu. Všichni zaměstnanci Wayback mají za sebou trestní minulost – vznik organizace v roce 2002 byl inspirován myšlenkou, že bývalí vězni jsou nejvhodnější pro pomoc odsouzeným při návratu do života v souladu se zákony. V současné době má Wayback 20 zaměstnanců a přibližně 40 dobrovolníků, kanceláře v pěti norských městech (Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Tromso) a realizuje aktivity ve 42 z 58 norských věznic.

Spolupráce RUBIKON Centra s norským partnerem bude probíhat po celou dobu trvání projektu. Dva zástupci Wayback se budou podlet na přípravě metodiky programu Mentoring a školícího manuálu pro mentory, na samotném školení mentorů a konzultacích k realizaci Mentoringu a jeho vyhodnocení. Uskuteční se 3 osobní návštěvy a 5 on-line konferencí.

První, úvodní návštěva proběhla na začátku prosince, kdy do Prahy přiletěl výkonný ředitel Wayback Johan Lothe. Náplní jeho návštěvy bylo seznámení s projektovým týmem, s činností RUBIKON Centra a Komunitního centra a zahrady Kotlaska, kde klienti s trestní minulostí pracují na tréninkových místech. Součástí byla také návštěva jedné z pěti věznic zapojených do projektu – Věznice Světlá nad Sázavou.  Johan Lothe a projektový tým pak společně pracovali na přípravě metodiky, manuálu a plánu jarního školení mentorů.

Navzdory nepříliš příznivé situaci, která nepřeje cestování a setkávání, se projekt S mentorem přes Rubikon úspěšně rozjíždí.