Aktuality

Startujeme seriál osudů žen s vlastní zkušeností s VTOS

Se slovem „vězeň“ si možná mnoho z nás spojuje představu drsného muže. Ve skutečnosti ale čím dál větší část naší vězeňské populace tvoří ženy.

Důvodů, proč se tyto ženy do věznice dostávají, je mnoho. Většinou jde jednoduše o špatná rozhodnutí, která jsou často spojená s náročným životním startem nebo tíživou situací.

Potřeby, které uvězněné ženy mají, a problémy, se kterými se potýkají, bývají v mnoha ohledech specifické. Příběh každé odsouzené ženy je jedinečný. Stejně tak jsou různé i cesty z vězení zpět do společnosti.

V následujícím SERIÁLU OSUDŮ ŽEN S VLASTNÍ ZKUŠENOSTÍ S VÝKONEM TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY Vám postupně představíme příběhy šesti žen, které prošly vlastní zkušeností s výkonem trestu odnětí svobody a byly ochotné se s námi, a naším prostřednictvím i s vámi, o svou mnohdy opakovanou cestu dovnitř i ven podělit.

Na specifické potřeby odsouzených žen poukazují tzv. Bangkocká pravidla, o jejichž aplikaci usiluje projekt Naplnění Bangkok Rules v ČR: cesta k podpoře lidských práv vězněných a propuštěných žen, realizovaný RUBIKON Centrem ve spolupráci s norskou neziskovkou Culture Break Borders. Projekt je financován Fondy EHP a Norska v rámci finančního mechanismu Norské fondy 2014 – 2021.

Více informací na www.zenyavezeni.cz