Aktuality

Téma vězeňství a trestní justice v programovém prohlášení nové vlády

Zařadit do programového prohlášení i nepříliš populární témata vyžaduje politickou odvahu.
Velmi nás těší, že program nastupující vlády obsahuje důležité teze, které i RUBIKON Centrum pomáhalo prosazovat na předvolebních jednáních se stranami:
  • Odlehčení přeplněných věznic, urychlení integrace propuštěných.
  • Podpora restorativní justice, efektivnější využívání alternativních trestů, probačních domů a otevřených věznic.
  • Zjednodušení zaměstnávání vězňů.
  • Revize míry represe u společensky nezávažných trestných činů.
Koaliční program si můžete přečíst ZDE (oblasti Spravedlnost a Vězeňství na str. 32-33)