Aktuality

Úspěšný český projekt Romský mentoring putuje do Chorvatska

Chorvatské ministerstvo spravedlnosti projevilo zájem o Romský mentoring, který nezisková organizace RUBIKON Centrum úspěšně 15 let realizovala v České republice. Podstatou této služby je podpora romských klientů při výkonu alternativních trestů vyškoleným laikem ze stejné komunity. Chorvatský pilotní projekt je ambicióznější: plánuje využít romské mentory pro spolupráci s dalšími státními institucemi a zlepšit tak situaci Romů ve vyloučených osadách v Mezimuřské župě. Školení prvních mentorů v Chorvatsku vedli dva zástupci RUBIKON Centra.

„Máme velkou radost, že můžeme předat naše dlouholeté zkušenosti s Romským mentoringem chorvatským partnerům, kterým se podařilo naplno využít největší potenciál romských mentorů – jejich schopnost propojit romské komunity s institucemi, být komunikačním mostem mezi Romy a úředníky,“ říká garant Romského mentoringu Marek Demner z RUBIKON Centra.

V rámci pilotního projektu financovaného z Norských fondů zaměstnalo chorvatské ministerstvo spravedlnosti šest členů romské národnostní menšiny z oblasti Međimurje. Ti budou po vyškolení vedeném odborníky z RUBIKON Centra jako romští mentoři podporovat práci různých institucí: probační služby, policie, úřadů práce, institutu veřejného zdraví, státní inspekce, orgánů sociální péče a vzdělávacích ústavů.

Vysoká očekávání vkládaná do projektu potvrdil také poradce ministra vnitra Chorvatské republiky Vladimír Faber: „Tímto projektem konečně umožníme příchod dalších institucí do romských osad a obousměrnou komunikaci mezi institucemi a romskými osadami a mezi institucemi navzájem. Největšími problémy v romských osadách jsou chudoba, sociální vyloučení, špatná vzdělanostní struktura, vysoká kriminalita mladistvých, a toto vše můžeme změnit, pouze pokud spolu začneme komunikovat.“

Romský mentoring v České republice realizovalo RUBIKON Centrum v letech 2004-2019 na základě inspirace modelem Dánské probační služby. Vyškolilo na 170 romských mentorů, kteří spolupracovali s 2700 romskými klienty 30 středisek Probační a mediační služby. Úspěšnost intervence mentorů se dlouhodobě pohybovala mezi 50-60 %, přičemž ¾ klientů před zapojením mentorů nevykonávaly alternativní trest vůbec nebo se značnými obtížemi. Rozsáhlý výzkum Demografického informačního centra v r. 2014 potvrdil, že Romský mentoring zvyšuje efektivitu výkonu alternativních trestů a vede ke zlepšení životní situace i změně myšlení romských klientů. Podrobněji viz Česká kriminologie 2/2016.

Tisková zpráva ke stažení ZDE.