Aktuality

V České televizi poběží spot RUBIKON Centra

Od 23. 10. do 5. 11. bude Česká televize vysílat náš spot upozorňující na výzvy, kterým čelí (nejen) ženy propuštěné z výkonu trestu při svém návratu do společnosti.

Vznikl v rámci projektu zaměřeného na vězněné a propuštěné ženy Naplnění Bangkok Rules v ČR a natočila ho pro nás režisérka Kateřina Hladíková se svým týmem a s herečkou Kateřinou Beran v roli ženy propuštěné z vězení.

Spotová kampaň bude vysílána na všech kanálech ČT s výjimkou ČT:D ve všech časových slotech včetně prime time. Tato možnost se nám naskytla díky tomu, že náš minulý spot získal Cenu ČT v rámci Cen Fóra dárců.

Vysílání spotu bude doprovázet kampaň na našem webu a sociálních sítích. Chceme v ní zdůraznit, že naplnění životní změny je vždy v rukou člověka samotného, ale překážky na cestě jsou často tak velké, že to nestačí. Bez podpory a pomoci i velmi motivovaní lidé selhávají a vrací se zpět do vězení.

Dejte nám vědět, jak na Vás spot v České televizi zapůsobil.

A na YouTube kanále RUBIKON Centra se můžete podívat na jeho prodlouženou verzi: https://youtu.be/TpVe2ChOHiU

————————————————————————————————————————————–

Projekt „Naplnění Bangkok Rules v ČR: Cesta k podpoře lidských práv vězněných a propuštěných žen“ je podpořen grantem z Norska.

#bangkokrules #bangkockapravidla #zenyavezeni

#fondyEHP #norskefondy #programlidskaprava

www.zenyavezeni.cz   www.eeagrants.cz