Aktuality

Virtuální běh YRR a kulatý stůl o odsouzených ženách ve Světlé nad Sázavou

Žluté triko, ve kterém jsou si všichni rovni, je symbolem běhu Yellow Ribbon Run. Ve čtvrtek 20. 4. se největší česká ženská věznice ve Světlé nad Sázavou zapojila do série závodů, které se konají v rámci 8. ročníku této akce. Na cestě k integraci podpořili odsouzené běžkyně také patronka dětí Yellow Ribbon Run, moderátorka ČT, Barbora Černošková a sportovec, filantrop a spoluorganizátor běhu Tomáš Slavata. Cílem běhů je od počátku úspěšná integrace lidí s trestní minulostí. Letošní ročník upozorňuje na téma vězněných a propuštěných žen. K aktuálním otázkám problematiky se před akcí sešli odborníci. Běh Yellow Ribbon Run s programem pro veřejnost vrcholí každý rok v červnu.

Yellow Ribbon Run je letos tematicky věnovaný ženám a probíhá ve spolupráci s projektem RUBIKON Centra Naplnění Bangkok Rules v ČR: cesta k podpoře lidských práv vězněných a propuštěných žen. Před osvětovou akcí se na Zámku Světlá uskutečnil kulatý stůl Specifika práce s trestanými a vězněnými ženami, na kterém s námi sdíleli své zkušenosti zástupci Probační a mediační služby, Generálního ředitelství Vězeňské služba České republiky a ženských věznic. Inspirací pro tuto diskuzi jim jsou Pravidla OSN pro zacházení s trestanými a vězněnými ženami, tzv. Bangkocká pravidla. Ta například upozorňují na to, že jen malá část trestaných žen je natolik nebezpečná, aby bylo potřeba ji uvěznit a izolovat od společnosti. Zhruba 74 % trestaných žen páchá nenásilnou trestnou činnost. Pravidla poukazují na specifické potřeby a zranitelnost žen. Velká část trestaných a vězněných žen je totiž zároveň obětí násilí a zneužívání, trpí psychickými problémy a závislostmi.

Diskutovali jsme nad tím, jak zamezit růstu vězněných žen, který se v posledních letech v ČR zdvojnásobil. Právě snížení trestní represe je předmětem Bangkockých pravidel. Uvěznění se týká téměř 9 % ženské vězeňské populace, tím zaujímáme nechvalné 5. místo v Evropě, kde jsou to běžně 4 % z celkové vězeňské populace. Na programu debaty byly také aktivity, které podporují kontakt vězněných žen s jejich dětmi. Přetrhání kontaktu mezi matkou a dítětem má zásadní negativní dopad nejvíce na děti,“ zmiňuje Lenka Ouředníčková, ředitelka RUBIKON Centra pro inovace a rozvoj.

Odborné debaty se účastnila také ředitelka Věznice Světlá nad Sázavou, Monika Myšičková.

„Mezioborová spolupráce a účast na této akci je skvělým způsobem, jak sdílet naše možnosti, zkušenosti, ale zejména nacházet řešení problému. Zapojení do osvěty Yellow Ribbon Run je pro nás cestou, jak vyjádřit solidaritu s odsouzenými, které chtějí svou situaci zvládnout.  Do 8. ročníku běhu se v naší věznici registrovalo 8 odsouzených a zaměstnanci věznice a někteří poběží také na hlavní akci v červnu. Jsem hrdá, že se ženy rozhodly do sportovní aktivity zapojit a vážím si pracovníků věznice, kteří je na jejich cestě podpořili a motivovali,“ doplňuje Monika Myšičková.

Do běhu ve Světlé nad Sázavou se dále zapojili zástupci města, studenti Gymnázia Světlá nad Sázavou, studenti Gymnázia Havlíčkův Brod a několik dětí z atletického kroužku pod vedením paralympionika pana Foťka.

Do běhů ve věznicích, se zapojí také další lokality. Tradičně to je například Věznice Příbram, která každoročně výrazně překračuje počty registrací do běhu, v roce 2021 to bylo za tuto věznici celkem 88 registrací, v roce 2022 to bylo již 130.

Příběhy běžců se žlutou stužkou přibližuje doprovodný program projektu Yellow Ribbon v rámci výstavy fotografií Jana Jirkovského s názvem „Uteč předsudkům aneb Žlutá stužka v pohybu“, která je od 20. 4. umístěna pro veřejnost v areálu Zámku Světlá nad Sázavou.

Hlavní běh Yellow Ribbon Run proběhne 20. 6. 2023 v Aktivním lesoparku Řepy v Praze. Již dnes se můžete registrovat ZDE.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Projekt Bangkok Rules v ČR je realizován RUBIKON Centrem ve spolupráci s norskou nevládní organizací Culture Break Borders a je financován z Fondů EHP a Norska v rámci finančního mechanismu Norské fondy 2014 – 2021.

#bangkockapravidla #bangkokrules #zenyavezeni #rubikoncentrum