Aktuality

Vyjadřujeme podporu Katedře sociální práce

RUBIKON Centrum, z. ú., se původně jmenovalo SPJ, o. s., neboli Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici. Tato dobrovolnická iniciativa se zformovala v roce 1994 ze studentů, studentek a přednášejících Katedry sociální práce Filosofické fakulty University Karlovy v Praze. Stáli jsme u zrodu Probační a mediační služby a dnes jsme profesionální neziskovou organizací.  

Absolventkami Katedry sociální práce FF UK jsou i spoluzakladatelky naší organizace, Dagmar Doubravová a Lenka Ouředníčková. 

“Katedře sociální práce FF UK vyprší v srpnu akreditace a hrozí její úplné zrušení. Z vlastní zkušenosti víme, že ze studia na této katedře vychází spousta kvalitních a aktivních lidí, díky kterým se vytváří a inovuje řada sociálních služeb a pomáhajících profesí. Proto se připojujeme k podpoře zachování této vzdělávací instituce. Demokratická společnost potřebuje humanitní a společenskovědní obory.” 

Ředitelka RUBIKON Centra Mgr. Dagmar Doubravová  

“Katedra sociální práce na FF UK byla od počátku své existence líhní kvalitních vysokoškolsky vzdělaných odborníků a odbornic. Tito absolventi a absolventky se stávají nedílnou součástí institucí veřejné správy a nevládního sektoru a jsou rovnocenným partnerem dalším profesím. Zrušení vysokoškolského studia sociální práce na FF UK by znamenalo výrazný krok zpět a dopad absence nových absolventů a absolventek z této katedry bychom brzy pocítili.” 

Ředitelka pro inovace a rozvoj RUBIKON Centra Mgr. Lenka Ouředníčková