Aktuality

Výzkum společnosti Behavio: je česká společnost otevřená vůči lidem s trestní minulostí?

Společnost Behavio provedla v dubnu 2022 na vlastní náklady a ve spolupráci s RUBIKON Centrem kvantitativní výzkum s cílem zjistit postoje české společnosti k lidem, kteří za sebou mají výkon trestu. Výsledná data jsou docela překvapivá!

Ve vztahu k bývalým odsouzeným hraje velkou roli, jestli má respondent vlastní zkušenost s někým s trestní minulostí, nebo ne. Lidé, kteří tuto zkušenost mají, spíše považují osoby po výkonu trestu za důvěryhodné (76 %) než ti, kdo nikoho takového neznají (66 %). Skoro polovině lidí, kteří někoho s trestní minulostí znají, by nevadilo, kdyby se takový člověk nastěhoval do jejich sousedství. U lidí bez takové známosti to je jenom 25 %. Kdo zná někoho odsouzeného, častěji nemá problém ani s tím, přijmout člověka po výkonu trestu do rodiny (39 %) oproti těm bez známosti (24 %). Roli hraje také věk či voličské preference.

Více o výsledcích průzkumu si přečtěte v blogu společnosti Behavio ZDE.

Nás tato data utvrdila v přesvědčení, že osvěta o tématu integrace lidí s trestní minulostí má význam. Je důležité bourat stereotypní představy veřejnosti o našich klientech, vyprávět jejich životní příběhy a spolupořádat akce, jako je Yellow Ribbon RunBudeme v tom pokračovat!