Aktuality

Zážitkový večer na Kotlasce pro filantropy z Ashoky

V pátek 19. 5.  jsme v Komunitním centru a zahradě Kotlaska pořádali zážitkový večer v rámci vzdělávacího programu mezinárodní sítě Ashoka pro (budoucí) filantropy. Cílem bylo poskytnout jim autentickou zkušenost a zprostředkovat jim moderní pohled na dárcovství.

K realizaci jsme pochopitelně přizvali naše kolegy a kolegyně s trestní minulostí, bývalé klienty a klientky RUBIKON Centra. Tři z nich, Honza, Míra a Nikola, loni v listopadu absolvovali vzdělávací program projektu Na našem hlase záleží pro zapojování lidí s žitou zkušeností do systémových změn. Hanka už podporu RUBIKON Centra dávno nepotřebuje – ve svém novém zaměstnání naopak dává šanci pracovat lidem znevýhodněným na trhu práce.

Skupinka zahraničních filantropů si večer velmi užila. Pochutnali si na typickém českém jídle, které pro ně uvařila Nikola. Míra, který na Kotlasce dříve pracoval na tréninkovém místě, je provedl po komunitní zahradě, kde potom zasadili jabloň. Nakonec si, rozděleni na dvě skupiny, vyslechli Honzův a Hančin příběh. V závěrečné části měli účastníci z každé skupiny za úkol sdílet s tou druhou, co se dozvěděli – dostali se tak do role vypravěčů a získali tak hlubší vhled do osudů lidí s žitou zkušeností.

Příjemná atmosféra je znát i z fotografií, které pořídil Cyril Popek.