Aktuality

Ženy a vězení v číslech

V loňském roce bylo ve vězení celkem 1 387 žen, což činí 8, 8 % z celkové vězeňské populace. Kriminogenní faktory žen jsou velmi často odlišné od příčin, proč trestný čin spáchají muži. Významná část pachatelek trestné činnosti je ve vězení následkem přímého či nepřímého vlivu diskriminace a různých deprivací.

RUBIKON Centrum má s podporou žen s trestní minulostí zkušenost – klientky tvoří 27 % z cca tisícovky lidí, s kterými ročně pracujeme.

Na specifické potřeby trestaných a vězněných žen poukazujíBangkocká pravidla přijatá Valným shromážděním OSN v roce 2010, o jejichž naplnění v oblasti trestní justice v ČR usiluje projekt Naplnění Bangkok Rules v ČR: cesta k podpoře lidských práv vězněných a propuštěných žen. Projekt je podpořen grantem z Norska prostřednictvím Norských fondů a je realizován RUBIKON Centrem.

#bangkokrules #bangkockapravidla #zenyavezeni

www.zenyavezeni.cz www.eeagrants.cz