Další projekty

Resocializace recidivistů ve Středočeském kraji

Doba realizace:

04/2019 – 12/2019

Místo realizace:

Středočeský kraj

Cíl projektu

Podpořit úspěšnou integraci do společnosti u min. 80 osob propuštěných z VTOS prostřednictvím

  • identifikace rizikových faktorů v životě pachatele po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
  • intenzivní pomoci při řešení komplexu těchto rizikových faktorů v oblastech sociálních vztahů a základní sociální stabilizace, zaměstnání, financí a řešení zadluženosti a bydlení
  • psychosociální podpory propuštěného při zvládání rizikových životních situací.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou osoby před a po propuštění z VTOS (recidivisté) z věznic ve Středočeském kraji či osoby, které se po výstupu z VTOS do STČ kraje vracejí.

Projekt je určen osobám z CS v produktivním věku, ženám i mužům, kteří mají aktivní snahu o nápravu a změnu postojů a chování v oblastech: zaměstnanost, zadluženost, hospodaření s penězi, bydlení a placení nájmu, převzetí odpovědnosti, a které jsou motivované k zapojení do běžného života.

Aktivity projektu

V rámci projektu bude zajištěna podpora celkem min. 80 osobám v jedné či obou níže uvedených oblastech:

  1. Aktivity k přípravě na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
  2. Práce s propuštěnými – podpora v sociální stabilizaci a pracovní integraci

Realizátor projektu:

RUBIKON Centrum

Donátor:
Středočeský kraj