Aktuality

Asociace chce změnit trestní justici

Aby se dařilo efektivně integrovat lidi, kteří opustí vězení, vzniká asociace organizací činných v trestní justici. Ve čtvrtek 14.3. proběhlo setkání „neziskovek“, které se věnují reintegraci lidí s trestní minulostí, iniciované RUBIKON Centrem. Členy přípravného výboru budoucí asociace jsou: Romodrom, Lighthouse, RUBIKON Centrum, Nová šance, Mezinárodní vězeňské společenství, Volonté Czech, Šance P.R.O. Našim společným cílem je spolupráce se státními institucemi a prosazování systémových změn.

Ročně opustí vězení více než 10 000 osob. Vedle nich vznikne záznam v rejstříku trestů dalším desítkám tisíc. Všichni, často v produktivním věku, se musí navrátit do běžného života. Jejich integrace je ale často ztěžována řadou překážek, právě vznik asociace a aktivní spolupráce se státem má tyto překážky postupně odstraňovat a pomoci tak kvalitě života bývalých vězňů.