Aktuality

PF 2020

Vážení a milí partneři, přátelé a příznivci RUBIKON Centra, kolegyně a kolegové!

V letošním roce dosáhla naše organizace významného milníku – 25 let existence. Na této cestě jste byli s námi a my pevně věříme, že i do dalšího čtvrtstoletí budeme pokračovat společně. Ještě, než vykročíme, pojďte se s námi ohlédnout, odkud jsme vyrazili, kudy jsme šli a kam jsme se dostali.

Bez Vás bychom to totiž nedokázali.

RUBIKON Centrum Vám přeje krásné vánoční svátky a šťastný a úspěšný nový rok 2020!