Aktuality

Přijďte k nám na stáž

Chcete vědět, jak pracujeme s lidmi s trestní minulostí? 9. 10. 2018 získáte teorii i praktické zkušenosti od našich odborníků.

Stáž je určena:

  • odborníkům či studentům, kteří se chtějí orientovat v problematice integrace osob s trestní minulostí, systému trestní justice a postpenitenciární péče v ČR,
  • odborníkům, kteří chtějí načerpat poznatky z praxe jiné organizace a doplnit si tak svoje znalosti a dovednosti pro práci s klienty,
  • všem dalším, které tato problematika zajímá.

Absolventi stáže získají:

  • úvod do systému trestní justice a práce s osobami ve výkonu a po výkonu trestu v ČR,
  • přehled o praktickém fungování nejdůležitějších subjektů v dané oblasti,
  • informace o službách a metodice práce organizace RUBIKON Centrum s osobami ve/po výkonu trestu,
  • přehled o unikátním know-how v oblasti řešení uplatnění osob s trestní minulostí na trhu práce, včetně tréninkových míst,
  • informace o řešení dluhové problematiky u osob s trestní minulostí,
  • praktické zkušenosti od poradenských pracovníků a vedoucích pracovního tréninku,
  • odpověď na své dotazy v oblasti zaměření stáže.
Termín 9. 10. 2018
Čas 9:00 – 13:00 – I. část teoretický blok včetně diskuse s odborníky
13:30 – 16:30 – II. praktická část vč. náslechů při poradenské práci či účast na pracovním tréninku osob s trestní minulostí
Místo konání RUBIKON Centrum – Komunitní centrum a zahrada Kotlaska, Nad Kotlaskou I. 180 00 Praha 8

Informace k obsahu stáže: Bc. Kateřina Jirová, tel.: 775 408 484

Informace o termínech, domlouvání individuálních termínů, přihlášky a platby: Hana Kramlová, tel.: 730 158 873

Cena:

Půldenní stáž: 400 Kč/osobu + 21% DPH
Celodenní stáž: 1 000 Kč/osobu + 21% DPHPůldenní stáž, zvýhodněná cena pro organizace, min. 15 a max. 20 účastníků: 300 Kč/osobu + 21% DPH

Přihlásit se můžete zde: