Aktuality

RUBIKON Centrum jako inspirativní příklad

Článek z brožury Svazu průmyslu a dopravy „Spokojený zaměstnanec, spokojený zaměstnavatel“.

Představení:

RUBIKON Centrum je nezisková organizace s dlouhou historií – vznikla v roce 1994, původním záměrem vzniku Sdružení bylo rozvíjet alternativní tresty a opatření v trestní justici v České republice a také vznik nové státní instituce, která by se věnovala této problematice cíleně, podobně, jako tomu bylo v západních zemích. Celkově od svého založení organizace pomohla více než 25 000 klientům překročit trestní minulost. V posledních letech se organizace zaměřila na pracovní integraci lidí s trestní minulostí, přičemž usiluje o inovativní přístupy při hledání řešení sociálního problému vysoké recidivy. Pro určitý segment lidí, kteří opouštějí vězení, je tou nejlepší pomocí nabídka legální práce. Organizace spolupracuje se čtyřmi stovkami zaměstnavatelů a od roku 2012 pomohla najít pracovní uplatnění více než tisícovce lidí. Dvě třetiny z nich si práci udrželo i po zkušební době. V roce 2015 došlo k založení sociální firmy Rubikon centrum servis, s.r.o. Sociální firma je úspěšně rozvíjející se subjekt, který má zatím 3 segmenty činnosti – úklid veřejného prostranství, odstraňování graffiti a šicí dílnu přímo ve Věznici Vinařice.

 

Příklad pro druhé:

Zaměstnávání lidí po výkonu trestu

„Jdi příkladem, hledej řešení inovací a vlastní odvahou.“

Každý rok vychází z bran věznic tisíce lidí s trestní minulostí a mnozí z nich věří, že se už zpět nikdy nevrátí. Rádi by za svou minulostí udělali tlustou čáru a začali znovu žít spokojený a klidný život. Nečeká je ale snadná cesta a sociálně se stabilizovat, najít nové pracovní uplatnění, zorientovat se v systému sociální podpory bývá složité. Řada propuštěných čelí problému insolvence, sociální dávky jsou jim přiznány, ale propuštěný vězeň je dostane s časovým odstupem a v případě, že nemá žádnou podporu z vlastní rodiny, ocitá se bez prostředků na základní živobytí hned v prvních týdnech po propuštění.

Úspěšnost v hledání práce a vyhovění požadavkům zaměstnavatele ovlivňuje podoba provázanosti aktérů v systému podpory lidem propuštěným z vězení. Jde o časově i organizačně náročné činnosti, ale příklad RUBIKON Centra dokazuje, že ve většině případů se taková služba vyplácí jak pro příslušné jedince, tak pro zaměstnavatele a v podstatě pro celou společnost, neboť legální zaměstnání a pracovní a sociální adaptace lidí s trestní minulostí zvyšuje bezpečí nás všech.

V RUBIKON Centru začali tím, že nejprve nabízeli pracovní pozice v administrativě pouze v rámci vlastní organizace.  V té době se hlásilo o práci i 2000 zájemců ročně a bylo tak zřejmé, že bude nutné postupně nacházet i jiné zaměstnavatele, kteří by prověřeným kandidátům také dali ve svých výběrových řízeních šanci. Inspirace pro poskytování nové služby přišla do České republiky z Velké Británie. A tak došlo k zavedení u nás unikátního konceptu tzv. Pohovorů nanečisto. Řady spolupracujících zaměstnavatelů se tak začaly rychle rozšiřovat.

Pohovory nanečisto jsou simulované pracovní pohovory zaměstnavatelů s kandidáty Pracovní agentury RUBIKON, jsou součástí přípravy vězňů i ostatních klientů s trestní minulostí pro vstup na trh práce a zároveň příležitostí pro zaměstnavatele, jak se nezávazně seznámit s lidmi, kteří opustili nebo budou opouštět věznici a hodlají hledat práci. V rámci „cvičných“ pohovorů dochází u desetiny účastníků k tomu, že zástupce zaměstnavatelů zaujmou natolik, že od nich ihned dostávají nabídku práce. Všichni ostatní si alespoň odnášejí zkušenost z pohovoru, kde museli odpovídat na kladené dotazy, sebeprezentovali se, museli se rovněž vyjádřit otevřeně ke své trestní minulosti.

Stovky zaměstnavatelů už využily spolupráce s cíleným hledáním zaměstnanců po výkonu trestu prostřednictvím Pracovní agentury RUBIKON. Opět nejde o „obyčejnou“ zprostředkovatelnu práce. V RUBIKONU klientům poradí a pomohou zajistit vhodnou rekvalifikaci, připraví klienty na výběrový pohovor, v rámci tzv. prostupného zaměstnání jsou klientům i jejich novým zaměstnavatelům k dispozici i v období pracovní adaptace, bez nadsázky o své klienty pečují.

Sociální firma Rubikon Centrum Servis, s.r.o. jde ještě dál. Nabízí totiž uplatnění také lidem přímo ve Věznici Vinařice. Odsouzení tak mají práci, v níž se zdokonalují postupně natolik, že na obdobnou pozici mohou nastoupit ihned pro propuštění.

Od svého založení před téměř dvaceti pěti lety velmi zásadně ovlivňuje atmosféru a pracovní motivaci v RUBIKON Centru skutečnost stovek pozitivních příběhů lidí, kterým se podařilo vrátit se do běžného života. V prvních letech RUBIKON Centrum nabízelo práci pro propuštěné pouze v rámci své organizace, což pomohlo k získání přesvědčení a bohatých zkušeností k tomu, aby bylo možno nabízet služby v podstatě po celé republice. Ukázalo se, že lidé po výkonu trestu si většinou velmi váží toho, že pro sebe naleznou uplatnění a ve firmách patří k loajálním zaměstnancům. Práce s tak specifickou skupinou občanů nemůže být jednoduchá. Je třeba zůstat trpělivým, učit se ze získaných zkušeností, stále inovovat, hledat nové příležitosti a projekty. Odměnou jsou lidé, kteří nalezli štěstí.