Aktuality

RUBIKON Centrum si převzalo cenu za prevenci kriminality

Dnes 13. 11. převzala ředitelka služeb RUBIKON Centra Lenka Ouředníčková Cenu prevence kriminality na místní úrovni 2018 (téma: prevence recidivy). Ceny se udělovaly na Ministerstvu vnitra ČR v rámci Konference dobré praxe 2018.  Tu pořádalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti, Institutem pro kriminologii a sociální prevenci a Probační a mediační službou.

Vyhlášeny a představeny byly nejúspěšnější projekty v rámci Ceny prevence kriminality na místní úrovni 2018 (téma: prevence recidivy) a národního kola Evropské ceny prevence kriminality 2018 (téma: community policing).

Mezi přednášejícími vystoupili domácí i zahraniční experti v oblasti prevence kriminality i realizátoři úspěšných preventivních projektů, zástupci mezinárodních institucí, ministerstev, policie, krajů a obcí, příp. nestátních neziskových organizací.

Vítězný projekt RUBIKON Centra „Program zaměstnanost a zadluženost pro osoby s trestní minulostí“ představili na konferenci naši pracovní poradci Milan Roháč a Anna Šulcová.